Yayınlardan Seçmeler

>> Sialendoskopi Uygulamaları (Sialendoscopic Interventions) – Klinik Tıp Bilimleri KBB 2015

>> Case Report: A Symptomatic Wharton’s Duct Sialolith in a Patient – Kitap Bölümü 2015

>>Sialendoscopic Pneumatic Lithotripsy in Sialolithiasis – Cenevre Poster 2012 

>> Cocukları_Hastalıklardan_Koruma_Rehberi 2012

>> Türkiye’nin ilk 60 Sialendoskopi Olgusu – Annals of ORL 2010

>> Tükürük Bezleri Duktal Patolojilerine Günümüzdeki Yaklaşım – Tanısal ve Girişimsel Sialendoskopi – Kitap 2008

>> Tükürük Bezi Taşlarının Tanısında Diş Hekimlerinin Rolü ve Tedavisindeki Son Gelişme: Sialendoskopi – Diş hekimliğinde Klinik Dergisi – 2007

>> Diagnostic and Interventional Sialendoscopy – Türk Otolaringoloji Arşivi 2007

>> Sialendoskopi – KBB Forum 2005