Tükürük Bezi Taşı Tedavisi

Tükürük bezi taşı tedavisi yani tıbbi adıyla sialolitiazis tedavisini günümüzde tükürük bezi kanalları içerisinden çok ince endoskoplarla çalışarak yapıyoruz. Dünyada 1990 yılından, ülkemizde ise 2004 yılından beri uyguladığımız ve öncülüğünü yaptığımız sialendoskopi yöntemi, ilerleyen tıbbi ve optik teknoloji ile beraber, gün geçtikçe çıkartılması imkansız sanılan, genellikle ameliyatla bezinin alınması önerilen hastaların taşlarını çıkartabilmemize olanak sağlamıştır. Tükürük bezi taşlarını sialendoskopi ve yardımcı tekniklerle çıkarma başarımız 85% dolaylarındadır.

Tükürük kanallarının çapları 2-3 mm kadardır. Ağız içerisine açıldıkları noktalar ise iğne ucu kadardır (0,1 mm). Bu nedenle çok küçük taşlar dahi tükürük kanalını tıkayabilir; yanak veya çene altında şişmeye yol açabilir. Diğer bir deyişle 2 milimetreden küçük taşlar da, 3-4 santimetre çapına ulaşmış büyük bir taş da hastanın tükürük bezini şişiren neden olabilir. Çene altı veya yanak tükürük bezleri tekrar tekrar şişen hastalarda genellikle ilk başta tükürük kanalını engelleyen bir taş olduğunu düşünürüz. Taşların yaklaşık 40%’ı filmlerle görülemeyebilir. Günümüzde bu tip durumların en doğru teşhis yöntemi de sialendoskopidir. Tükürük bezi taşını doğrudan gözle görmemizi sağlayan sialendoskopinin yerini başka hiç bir tetkik tutamaz.

Tanısal amaçlı tükürük bezi endoskopisi ile tükürük kanalını tıkayan hastalığın ne olduğunu görüyoruz. Eğer bu bir taş vakası ise taşın konumu, boyutları, adedi ve çıkartılıp çıkartılamayacağını belirliyoruz. Diğer bir deyişle, herhangi bir tükürük bezi taşının çıkartılıp çıkartılamayacağı ancak sialendoskopi sırasında görülerek anlaşılabilir. Taşların büyük olması da çıkartılamayacağı anlamına gelmez. Zira tükürük bezi kanalı içinden taşa tümüyle ulaşılabiliyorsa, taşı kırıp parçalar halinde çıkartabiliyoruz. Bu şekilde 2,5-3 santimetre çaplı çok büyük taşları bile çıkartabiliyoruz. Taş kırma yöntemi vakaların yaklaşık 80%’inde gerekli olmaktadır. Taş kırma olmadan yalnız 3-4 milimetre kadar küçük taşlar tutularak çıkartılabilir. Buna rağmen bazen 2,5-3 milimetre çapındaki küçük tükürük bezi taşları bile, taş eğer dar bir kanalda sıkışmışsa, kırma işlemi yapılmadan çıkmayabilir. Küçük taşlar 5-10 dakikada alınabilirken, büyük taşlarda 4-5 saatlik çalışma yapmak gerekli olabilir. Tükürük bezi endoskopisi (sialendoskopi), sialolitiazis (tükürük bezi taşı) başta olmak üzere, tükürük kanallarındaki darlıkların ve diğer kanal hastalıklarının teşhis ve tedavisinin günümüzdeki en gelişmiş yoludur.

Sialendoskopi ile Tükürük Bezi Taşı Tedavisi (Kırma Yöntemi)

Girişimsel sialendoskopi ile boyutları uygun olan, kanal içerisinde serbest dolaşan taşları forseps ve sepet (basket) adı verilen çeşitli araçlarla tutup çıkartabiliyoruz. Bu araçlarla tutulamayacak büyüklükteki taşları da kanal içerisinde kırdıktan sonra parçalar halinde çıkartabiliyoruz. Bu yöntemlerin tek koşulu, kanal içinden taşa ulaşabilmektir. Tükürük bezi taşı kırma konusunda başarı oranı 80% dolaylarındadır. 20% başarısızlık olasılığı ise bazı kırılmayacak sertlikteki taşlara, kanala gömülü tükürük bezi taşlarına, ya da tükürük bezinin uç dallarında olan taşlara (yani bezin içindeki ulaşılamayan taşlar) bağlıdır. Yine de bu gibi durumlarda bile sialendoskopik yaklaşım sırasında tükürük kanalını genişletmek ve kısaltmak gibi uygulamalar yapabildiğimiz için, bu tip taşların zaman içerisinde kendiliğinden düşme olasılığını arttırabiliyoruz.

Sialendoskopi, ileri endoskopi becerisi ve sialendoskopi üzerine yoğun eğitim almış uzmanlarca yapılabilen ileri teknolojik bir tanı yöntemidir. Sialendoskopi sırasında müdahale yapabilmek için, örneğin tükürük bezi taşı kırma gibi bir tedavi yapabilmek için, hekimin lazer ya da havalı taş kırma (pnömatik litotripsi) yöntemlerini kullanabiliyor olması, bu cihazların ekipmanları arasında bulunması ve sialendoskopik kullanım için uyarlanmış olması gerekiyor. Sialendoskopi yönteminin ülkemizdeki öncülerinden olan Dr. Atilla Şengör’ün tükürük bezi taşı kırma yöntemi üzerine hazırlanmış olan videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Tükürük Bezi Taşı Nedir?

Tükürük bezi taşları, tükürük kanallarını tıkayabilen kalsiyum içerikli yapılardır. Tıptaki adı sialolithiasis, sialolitiazis veya kalküldür. Tükürük salgısının yoğun olması, tükürük akışındaki bazı sorunlar veya çeşitli hastalıklar nedeniyle oluşan kalsiyum birikintileri zamanla bir taşa dönüşebilir ve bu da büyüyebilir. Tükürük bezi taşları tek ya da birden fazla sayıda olabilir ve bunlar tükürük bezi kanalını tıkayabilir. Tükürük kanalı tıkanmasının en tipik belirtisi yanakta veya çene altında şişme olmasıdır. Bu şişmeler özellikle yemek yerken tekrarlamaktadır.

Tükürük bezi taşları 1 milimetre kadar küçük de olabilir, 7 santimetre çapına da ulaşabilir. Tükürük bezi taşlarının her sene ortalama 1mm kadar büyüdüğünü biliyoruz. Taşlar büyüdüğünde tükürük kanalının duvarına yapışabilir hatta kanal içine de gömülebilir. Dolayısıyla erken evrede sialendoskopi ile çıkartılabilecek bir taşın tedavisi eğer geciktirilirse, ameliyatsız çıkartılma olasılığı düşebilir. Geçmişte tükürük bezi taşı tedavisinde, bunlardan ağız içinde ele gelenler bir kesi yardımıyla çıkartılmaya çalışılırdı (tükürük bezi taşı ameliyatı, sialodokotomi). Bu işlemin olanaklı olmadığı hastalarda tükürük bezi taşının kendiliğinden düşmesi beklenirdi. Fakat iltihaplanmalar sıklaştığında ve hastanın tahammülü kalmadığında, ameliyatla bezin alınması gündeme gelirdi. Günümüzde artık tükürük bezi taşlarının teşhisi ve tedavisinin her aşamasında önce mutlaka sialendoskopi yöntemini kullanıyoruz.

Sialendoskopi Yöntemiyle Tükürük Bezi Taşı Çıkarma

Tükürük Bezi Taşlarının Yapısı Nedir?

Çoğu tükürük bezi taşının bileşiminde kalsiyum fosfat ve daha az hidroksiapatit yapılı karbonatlar vardır. Bunlar magnezyum, çinko, amonyak, potasyum tuzları ve organik maddelerle birleşerek tükürük bezi taşlarını oluştururlar. Yanak (parotis) tükürük bezinde 50%, çene altı (submandibuler) tükürük bezinde 20% oranında bulunan organik maddelerin kaynağı ise glikoproteinler, mukopolisakkaritler ve hücre artıklarıdır. Organik bileşen ne kadar yüksekse tükürük bezi taşlarının filmlerde görülmesi olasılığı o kadar düşüktür. Buradan çıkartılabilecek bir sonuç olarak: Tomografi ve röntgen gibi X ışını kullanan görüntüleme yöntemleri veya ses dalgaları kullanan Ultrasonografi gibi yöntemlerde, taşların boyutları gerçekte olduğundan daha farklı görülebilir. Örneğin tetkiklerde 5mm olduğu belirtilen bir taş, sialendoskopide 1,5cm olarak karşımıza çıkabiliyor. Hatta görüntüleme yöntemleri ile sialolitiazisi (taşı) olmadığı söylenen vakalarda, sialendoskopi sırasında tükürük bezi taşı ile karşılaşabiliyoruz; bazen tam tersi de olabiliyor. Sialendoskopi taşları ve boyutlarını doğrudan görebilmemizi sağlıyor.

Tükürük Bezi Taşı Belirtileri Nelerdir?

Tükürük bezi taşı olan hastaların tipik belirtisi yemek yerken, ya da yemekten sonra, yanakta veya çene altında şişme olmasıdır. Tükürük salgısı üretildiğinde, tükürük akışını engelleyen bir durum varsa yanak veya çene altı tükürük bezi şişer. Eğer kanal tam tıkalı değilse, tükürük örneğin bir darlıktan ya da taşın kenarından sızabiliyorsa, şişen tükürük bezi bir süre sonra normal boyutlarına iner. Bazı hastalar bu durumu yıllardır yaşadıklarından, ancak tükürük bezleri inmediğinde, şiş kaldığında telaşlanırlar. Tükürük bezi şişmesini ilk defa yaşayan hastalarsa hemen o an telaşa kapılırlar. Hastalar, on binde bir (1/10000) oranında görülen tükürük bezi taşı hastalığını çevrelerindeki kimsede o ana kadar görmemiş oldukları için kime danışacaklarını da bilemezler.

Tükürük bezinde şişme bazen iltihaplı bir atak ile ortaya çıkar. Ancak her iltihaplanma tükürük taşına ya da kanal tıkanıklığına bağlı olmayabilir. Ancak tekrarlayan iltihaplanmaların temelinde tükürük bezi taşını mutlaka düşünmek gerekir. Ağız içi bir müdahale, bir üst solunum yolu infeksiyonu ya da herhangi bir neden olmaksızın tükürük bezinde şişme, ağrı ve kızarıklık meydana gelir. Tıpta akut sialadenit dediğimiz bu iltihaplı tabloda hasta genellikle bir KBB Uzmanı tarafından tedavi edilir. Yapılan tetkikler sonucunda hastaların bazılarında tükürük bezi taşı saptanabilir. Tükürük bezi taşının diğer belirtileri arasında yanakta ya da çene altında gerginlik hissi, tükürük kanalı ağızlarında şişme, yoğun jel gibi ya da iltihaplı salgı, dil altında ya da yanakta taşın hissedilmesi, batma sayılabilir.

Tükürük Bezi Taşı Neden Olur?

Kırılmış tükürük bezi taşları

Kırılmış tükürük bezi taşları

Tükürük bezi taşı oluşumunu açıklayabilecek fikirlerin birincisi, tükürük salgısını üreten bezin hücrelerinde mikro boyutlu bir taşın oluşarak kanala düşmesi, bunun bir çekirdek gibi davranarak çevresinde kalsiyum tabakaları oluşturması ve zamanla büyümesidir. İkinci fikir, yoğunlaşmış bir mukus salgısının (mukus tıkacı) çekirdek gibi davranması ve sialolitiazise yol açması üzerinedir. Bu iki olasılıkta da kanal veya bezin kendisinden kaynaklanan bir çekirdek varlığı söz konusudur. Üçüncü yani sonuncu olasılıkta ise ağızda bulunan organik maddeler, bakteriler, besin maddeleri veya yabancı maddeler tükürük bezi kanalından içeriye girerek taşlaşmaktadır. Elbette bu üç durumda da tükürük salgısı akışının yavaşlamış ve yoğunlaşmış olması tükürük bezi taşı oluşumunu hızlandırabilir. Tükürük bezi taşı tedavisinin bir parçası olarak bu hastalara bol su içmelerini önermemiz bu yüzdendir. Tükürük bezi taşlarının her yıl ortalama 1milimetre kadar büyüdüklerini biliyoruz. Tükürük bezi taşı olan hastalarda sıkça gördüğümüz ortak özellikler arasında az sıvı alınması, sigara içilmesi ve sebzeden fakir beslenme sayılabilir. Sigara tükürük salgısını azaltıp yoğunlaştırmaktadır. Tahıl ve hububatlarda bulunan fitatlar kristalleşmeyi önlerler. Bu gıdalardan fakir beslenen, yani et ağırlıklı beslenenlerde tükürük salgılarında fitatların az bulunduğu bilinmektedir. Bu durum tükürük bezi taşı oluşumunu kolaylaştırır. Tükürük bezi taşları, böbrek taşlarından farklı olarak, serumdaki kalsiyum ve fosfat düzeyleri ile ilişkili değildir. Yani böbrek taşı ya da safra kesesi taşı ile tükürük bezi taşının herhangi bir ilişkisi yoktur. Sialolitiazise yol açtığı bilinen tek sistemik hastalık “Gut hastalığı” dır.

Tükürük Bezi Taşı Tehlikeli mi?

Tükürük bezi taşı kanser gibi korkulacak bir durum değildir. Bunun gelecekte bir kansere dönüşme olasılığı da yok denecek kadar azdır. Tükürük bezi taşı, yanak veya çene altı tükürük bezlerinde mekanik tıkanıklığa bağlı şişme ve iltihaba yol açabilir.Tükürük bezindeki iltihap şiddetli olduğunda tehlikelidir, zira tükürük bezlerinin komşu oldukları boyun bölgesinde çeşitli sinir, damar veya hayati yapılara iltihap yayılabilir. Bunun dışında bezin ameliyatla çıkartılmasının da aynı riskleri vardır. Geçmişte tükürük bezi taşı tedavisinde sadece tükürük bezi taşı ameliyatı önerilirken, günümüzde sialendoskopi yöntemi ile bu hastaları çoğu kez tedavi edebiliyoruz.

Tükürük Bezi Taşı Nasıl Önlenir?

Tükürük bezi taşı olan hastalarda görülen ortak özellikler az sıvı almaları, sigara içmeleri ve sebzeden fakir beslenmeleridir. Böbrek taşlarına özellikle kalsiyum metabolizması ile ilgili hastalıkların yol açtığı bilinir. Ancak tükürük bezi taşları ile ilgili olarak bilinen “gut hastalığı” dışında başka sistemik bir hastalık bulunmamaktadır. Tekrarlayan tükürük bezi iltihaplanmaları ya da inflamatuvar hastalıkları,  tükürük bezinin işleyişini bozabilir ve salgı akışındaki aksamalar tükürük bezi taşı oluşumuna eğilim yaratabilir. Jüvenil rekürran parotit (çocukluk çağının tekrarlayan parotis bezi iltihabı), Sjögren gibi romatizmal hastalıklar ve Radyasyon sialadeniti (Tiroid kanseri nedeniyle radyoiyot tedavisi almış hastalar) aslında farklı hastalıklar olsalar da, bu hastalarda görülen salgılama sorunları nedeniyle eş zamanlı tükürük bezi taşlarına rastlayabiliyoruz. Hastaların bol sıvı almaları ve sigarayı bırakmaları tükürük salgısını olumlu etkiler. Hastaların dengeli beslenmeleri yani özellikle sebzelerde bulunan fitatlar sialolitiazis oluşumunu önleyen maddelerdir. Ancak tükürük bezi taşı oluşmuşsa, teşhis edilmişse veya buna eğilim yaratan durumlar söz konusu ise, mutlaka bir sialendoskopistin görüşünü almak gereklidir. Tükürük bezi taşı oluştuktan sonra, artık önlem almak değil, tedavi ettirmek gereklidir.

Tükürük Bezi Taşı Çıkartılmasında Sialendoskopi Dışında Bir Yöntem Var mıdır?

Ağız içerisinden, kanal ağzına yakın ve elle hissedilebilen taşlarda, kanala ya da taşın üzerindeki ağız mukozasına yapılan bir kesi ile taş çıkartılması geçmişte sıkça uygulanan bir yöntemdi. Bu şekilde körlemesine taş çıkartılsa bile, bunun arkasında, kanalın/bezin diğer bölümlerinde başka bir taş kalıp kalmadığı bilgisi edinilmemiş oluyor. Bu uygulama eğer mutlaka gerekiyorsa, bunu günümüzde yine mutlaka sialendoskopi rehberliğinde yapmayı tercih ediyoruz. Kanalın onarılması (sialodokoplasti) sırasında yine sialendoskopi rehberliği ve kontrolüne ihtiyaç duyuyoruz. Sialendoskop rehberliği olmadığında bu tip kesiler sonrası yapışıklıklar veya kanal darlıkları maalesef azımsanmayacak sayıdadır. Yapışıklıklar nedeniyle tükürük kanalı tamamen kapanmış hastalarda sialendoskopik tedavi şansı da ortadan kalkabilmektedir.

ESWL, yani dışarıdan şok dalga yöntemi ile taş kırma, böbrek taşları olanlarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu uygulama tükürük bezi taşlarında da yapılabilir, ancak ülkemizde bu konuda çalışan merkez maalesef çok az sayıdadır. Ayrıca tükürük kanalları çok ince ve ağız içerisine açılan ağzı (0,1mm) çok dar olduğu için, ESWL yöntemiyle parçalanan taşların böbrek taşlarındaki gibi kendiliğinden dökülmesi çok zordur. ESWL sonrasında yine sialendoskopi ile girilerek taş parçalarının tükürük bezi kanalından çıkartılması gerekli olabilmektedir. ESWL şok dalga ile kırma yöntemini, sialendoskopi ile taşı çıkmayan ancak kanalı genişlettiğimiz olgularda, yani sialendoskopiden sonra tercih ediyoruz.

Tükürük bezi taşı tedavisinde kesin çözüm olarak tükürük bezinin ameliyatla alınması olduğunu savunan ekoller de mevcut. Sialendoskopistler için bu tip yaklaşımları böbrek taşı için böbreği almakla eşdeğer görmek olanaklıdır. Günümüzde artık tüm cerrahi branşlarda organ koruyucu yöntemleri tercih ediyoruz. Yani bu konu için, eğer olanaklarımız mevcutsa, bezi almak yerine, taşı çıkartmayı tercih ediyoruz.

Sialendoskopi İle Tükürük Bezi Taşı Kesin Olarak Çıkarılır mı?

Sialendoskopi, yani tükürük bezi endoskopisi çok incelikli bir tekniktir. 1,1 veya 1,6mm çaplı sialendoskoplar içerisinden hem görüş, hem yıkama, hem de uygulama yapıyoruz. Bu şekilde taş kırma ya da taşı tutup çıkarma gibi müdahaleler yapıyoruz. Neredeyse bir kürdan inceliğinde bir araçla çalışarak ortalama 3mm çapındaki kanal içerisinden, büyüklükleri ve sertlikleri değişken olan tükürük taşlarıyla mücadele ediyoruz. Sialolitler kanalda serbest gezinir halde ve kanal çapından küçükse hemen tutup çıkartabiliyoruz. Ancak büyük boyutlu ve sert taşlarda saatlerle çalışmak gerekebiliyor. Ayrıca kanal duvarına yapışık veya gömülü tükürük bezi taşları da var. Bunları ve çok büyük ya da bezin içindeki tükürük bezi taşlarını bazen çıkartabilmek mümkün olmayabiliyor. Tükürük bezi kanalının çapı da önemli, ana kanal eğer endoskopun genişliğinden daha inceyse sialendoskop ile kanala giremek olanaksız oluyor. Neyse ki bu gibi olumsuz durumlar hastaların az bir bölümünde görülüyor. Kısacası sialendoskopi çok teknik ince bir uygulama ve tedavi başarısı pek çok faktöre bağlı. Tükürük bezi taşının endoskopik yolla çıkartılıp çıkartılamayacağını önceden söyleyebilmek maalesef herhangi bir görüntüleme yöntemi ile de mümkün değil. Bunu söyleyebilmenin tek yolu sialendoskop ile tükürük bezi kanallarına girip tükürük bezi taşına veya tıkayıcı hastalık ne ise ona bakıp görmektir. Bununla birlikte tükürük bezi endoskopisinin başarısı ortalama %80 civarındadır. Başarı oranı taş kırma donanımı, gelişmiş güncel sialendoskoplar ve deneyimle doğru orantılıdır.

Taş Çıktıktan Sonra Tükürük Bezi Çalışır mı?

Yapılan bilimsel araştırmaların sonucuna göre, tükürük bezi taşı nedeniyle ameliyat edilmiş hastalarda, tamamı çıkartılan tükürük bezlerinin, en az yarısının normal veya normale yakın olduğu belirlenmiştir. Tükürük bezi kanallarındaki tıkanma açıldığında, tükürük bezlerinin bir tamir sürecine girdikleri ve içlerinde bulunan kök hücrelerin, salgı üreten hücrelere dönüştükleri bildirilmiştir. Dolayısıyla tükürük bezi taşı çıkartıldıktan sonra, azımsanmayacak sayıda hastanın tükürük bezi işleyişinde düzelme olmaktadır.

Bu nedenlerle, tükürük bezi taşı olan hastalarda prensip tükürük bezini koruyarak taşı çıkartmak olmalıdır. Yani tükürük kanallarında tıkanıklığı olan hastalarda günümüzde öncelikli tedavi yöntemi sialendoskopidir. Tükürük bezinin açık ameliyatla alınması ancak son seçenek olarak düşünülmelidir.

Tükürük Bezi Taşı Tekrarlar mı?

Taş sialendoskopik yolla çıkartıldıktan sonra bu durum çok nadirdir. Zira tükürük bezi kanalını sialendoskopi sırasında genişletmiş oluyoruz. İçeride gelecekte taşlaşabilme olasılığı bulunan toz veya salgı yoğunlaşmalarını-birikmelerini de eş zamanlı olarak temizliyoruz. Sialendoskopi ile genişlettiğimiz tükürük bezi kanallarında tükürük akışının rahatlaması sayesinde, sonradan olabilecek birikmeleri de önlemiş oluyoruz. Ancak bu uygulama sonrasında hastanın da tükürük bezi taşına eğilim yaratan durumlara dikkat etmesi gerekli. Sialendoskopi ile tükürük bezi taşı çıkartılan hastaların bol sıvı almalarını, sigara içmemelerini ve dengeli beslenmelerini önermekteyiz.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar

Tükürük bezi taşı endoskopisi

Yayınlardan seçmeler

Boyunda kitleler

Bademcik taşları

Yorumlar
 1. İlknur Aydogan  Haziran 12, 2020

  Hocam iyi günler eşimin dil atında sağ ve sol taraflarda şişlik vardı, Dr gittik ultrason ilaç lı tomografi çekildi şişlik tanımlanmış olup kesinlik le taş görüntüsü yok dendi. 4kutu antibiyotik verdi KBB.. Hala şişlik ler mevcut. Biyopsi yapacaktı son ultrason da homojen görününce endişelenicek bir şey dedi. İki ay izlemeye alalım dedi. Eşimde gece terlemesi ve sıcak basması oluyo. Ayrıca troid 8mm yoğun kalfikasyonlu hipoekoik nodüle de normal dendi.Dr hala olasılık la konuşuyo elime taş geliyor ama görüntülerde yok. Homojen yapı kötü bir şey değil gibi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Biz hangi yolu izlemeleyiz. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 14, 2020

   İlknur Hanım taşların bazıları, düşük kalsiyum yoğunluğu nedeniyle filmlerde gözükmeyebiliyor. Bazen kalın kesitli filmlerde, kesit aralıklarında kalarak da görülemeyebiliyorlar. Bazen de boyun tomografisinin kesitleri ağız tabanını içermeyebiliyor. Tükürük bezinde tekrarlayan şişmeler varsa ve taş ele geliyorsa bu olasılıkları düşünmeliyiz. Ama siz öncelikle kalsifiye tiroid nodülü ilgili bir Endokrinoloji Uzmanına ve özellikle tiroid ameliyatları üzerine çalışan bir Genel Cerraha danışmalısınız. Bununla ilgili kanser veya lenfomayı dışlayacak araştırmalar ve tedaviler tamamlandıktan sonra taşı için bize gelebilirsiniz.

   cevap
   • İlknur Aydogan  Haziran 14, 2020

    Çok teşekkür ederim Dr bey. Çok incesiniz cevap verdiğiniz için. Saygılar.

    cevap
 2. Mesut  Nisan 3, 2020

  Sayin Dr Sengor.
  6 senedir sag taraf submandibular gland 3mm tas var, surekli sis, ama agri yok.
  Yurt disinda bu tasi sizin yaptiniz yontemle yaptilar ve alamadilar 6 sene evel ve oyle kaldi.
  Son 3 senedir bazen cok kotu sekilde agzim kokuyor ve su icince geciyor .
  Sorum
  Bu durumdaki olan bir kisinin agzi kokarmi?
  Siz 3 mm tasi alabilme sansiniz nedir.
  Saygilar

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Nisan 3, 2020

   Mesut Bey geçmiş olsun, eğer bezde iltihap varsa ve kanaldan iltihap akıyorsa ağızda koku olabilir. Tükürük bezinin iltihaplı dönemi değilse, ağız kokusunu diğer nedenleri düşünülür ve araştırılır. 3 milimetre büyük bir taş değil, sialendoskopla ulaşılabilir bir yerde olması benim için yeterli. Muhtemelen kırma yöntemleri olmadığı için çıkartamamışlardır. Umarım önceki müdahalede kanalınız tahrip olmamıştır. Tahrip olmamışsa sialendoskopinizi yapabilirim. 6 senede taşınız daha büyümüş olabilir; siz bir ultrasonografi yaptırırsanız iyi olur. Sonuç belirttiğinizden büyük gelirse korkmayın; ben bu yöntemle 2,5-3 santimetre taşları dahi çıkartabiliyorum; yeter ki taşa silendoskop ile ulaşalım.

   cevap
 3. Adem demir  Mart 3, 2020

  Hocam selamlar, sağ parotiste 17carpi 14 mm çapında ,kalın cidarlı ,yoğun kıvamlı, içerisinde hava kabarcıkları olan ,kompleks kistik yapı tespit edildi. Doktorum yüz siniri ile parotisin yapışık olduğu dolayısıyla bezi allmak yüz felci yapar dedi. Ama sık sık ağrılı iltihaplanması ve şişmesi beni çok zorluyor. Taşı kanaldan direk almanın riski varmı ne önerirsiniz. Ayrıca ben il Aksaray’da yaşıyorum size nasıl ulaşabilirim. Teşekkür ederim.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Mart 6, 2020

   Adem Bey, bu ifadelerin içinde taştan bahsedilmiyor. Önce hastalığınızın taş mı yoksa tümör mü olduğundan emin olunmalı. Eğer tükürük bezi taşıysa, bunun sialendoskopik tedavisinde ameliyatın riskleri bulunmuyor. Ben bu konuda 16 senedir çalışıyorum. Tümörlerde sialendoskopi ile size faydalı olamayız.

   cevap
 4. Erka özel  Ocak 25, 2020

  Değerli hocam merhabalar, kulak altında oluşan parotis iltihabı ile tükürük bezi taşı arasında ilişki var mı?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ocak 26, 2020

   Geçmiş olsun; tükürük bezi taşları varsa, tükürük salgısı engellenip yavaşladığı için Parotis bezinde iltihaplanma olabilir. Ancak her Parotis iltihabı mutlaka taşa bağlı olmayabilir. Eğer şişmeler ve/veya iltihaplanmalar tekrarlıyorsa, taş olma olasılığı yükselir. Ama tükürük bezi kanallarını sadece taşlar engellemez; polipler, darlıklar, genişlemeler, yabancı isimler ve inflamatuvar hastalıklar da olabilir. Bunları da gerektiğinde bazı testler ve görüntüleme yöntemleri ile araştırıyoruz. Kanalı engelleyen hastalıkların nihai teşhis ve tedavisini de Sialendoskopi yöntemi ile yapıyoruz.

   cevap
 5. Halil ibrahim  Ocak 3, 2020

  Doktor Bey Merhabalar, dilimin hemen altındaki tükürük bezi bağının orada bir değişik his var yutkundukça yuvarlak bir şey varmış hissi veriyor yemek yerken şişiyor sonra normal düz haline dönebiliyor sadece ağrı acı hiç bir şey yapmıyor sadece yutkundukca bir his veriyor tükürük bezi taşı mıdır bu? Amaliyat olmalı mıyım? Amaliyat olursam felç mi kalıcam? Siendoskobi yapsalar felç kalma riski var mı onun?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ocak 3, 2020

   Halil ibrahim Bey, yemek yerken şişme olması tükürük bezi kanalında bir tıkanıklık olabileceğini düşündürür. Bunu önce muayene ve gerektiğinde USG gibi görntüleme yöntemleri ile değerlendiririz.Tükürük bezinin kanal tıkanıklıklarında açık ameliyat artık önermiyoruz; bunları sialendoskopi yöntemi ile teşhis ve tedavi ediyoruz. Sialendoskopi adı üstünde bir endoskopi yöntemidir, kanalın içinde kalındığı sürece felç yapma olasılığı yoktur. Bu tekniğin başarısı ve riskleri elbette deneyimle ilişkilidir. Bu konuda ben 2004 yılından beri çalışıyorum.

   cevap
 6. FEYZULLAH KATAR  Aralık 23, 2019

  sayın doktorum benim dil altında üc yada dört tane tukürük bezi tası teşhisi kondu ve kbb bölümüne gittim bana söylenen yapılan muane sonucunda sayın doktorun taşların büyük olması nedeniye siyanlendoskopi ile olamayacagını anestezi .ameliyat ıle yapılacagı söylendi sizin yapacagınız teknik ile tas nekadar büyük olsada kırıp alınabiliniyor mu saygılarımla tesekurler .

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Aralık 24, 2019

   Feyzullah Bey, taşın büyüklüğünün bir önemi yok. Sialendoskopide taşı görüyorsak bunu kırıp çıkartmak için gerekli altyapı ve deneyimimiz var. Malesef sialendsokopi yapılmayan klinikler bu konuda yeterli bilgiye sahip olmuyor. Hatta bu konu ile ilgili milliyet gazetesine yeni yazdığım bir yazıyı okuyabilirsiniz: http://www.milliyet.com.tr/pembenar/op-dr-atilla-sengor/sialendoskopideyanilgilar-2908822

   cevap
 7. Zihni MUTLU  Aralık 10, 2019

  Hocam merhaba, yaklaşık olarak 2 yıldır farkında olduğum sol çene altımda ağrısız bir şişlik vardı. Kbb uzmanına başvurdum ve yapılan ultrason çekiminde 12,7 *7,9mm ebatlarında tükrük bezi taşı olduğu ortaya çıktı. Kırarak tedavi şansımız var mı ve varsa yaklaşık maliyeti ne olur. Şimdiden ilginiz için teşekkürler, iyi çalışmalar

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Aralık 11, 2019

   Zihni Bey, zaten bu büyüklükteki tükürük bezi taşlarını 3mm çapındaki kanaldan çıkartabilmek için hemen herzaman kırmamız gerekiyor. Bunu da ben yıllardır yapıyorum; taşı kanal girdiğimizde sialendoskopla görebiliyorsak, kırıp parçalar halinde çıkartabiliyoruz. Başarı olasılığı yüksektir. Ücret ve hastane seçeneklerinizi 02123512401 numarayı aradığınızda İnci Hanımdan öğrenebilirsiniz.

   cevap
 8. İbrahimhalil  Aralık 3, 2019

  Hocam çene altı tükürük bezlerimde taş var sag taraftakinde 17 ml büyüklüğünde 5 adet taş vardır sol bezdede 13 ml büyüklüğünde 5 adet taş vardır bunlardan ameliyatsız kurtulmanın bir çözümü varımdır maliyeti kabaca ne olur
  Adıyaman dan sevgiler ve saygılarımla

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Aralık 4, 2019

   Halil Bey geçmiş olsun, lütfen raporlarınızı sengorkbb@gmail adresimize yollayın; buna göre inceleyip size geri dönüş yapalım.

   cevap
 9. Megül  Aralık 1, 2019

  Merhaba benim sol tükürük bezim sürekli şişbir vaziyette ve bazen bogaz şişliklerimde sol çene ve boğaz kısmıma ellediğim zaman ağrı oluyor dahiliye doktoruna gittiğimde bana muayenede bana doku fazlalığı dedi ama herhangi radyolojik tetkik istemedi son 5 yıldır şiş Buda beni tedirgin ediyor ne yapmalıyım

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Aralık 3, 2019

   Geçmiş olsun, aslında önce bir KBB uzmanına görünmenizde fayda var. Sizden Ultrason veya bir başka görüntüleme isteyebilir. Eğer tükürük bezi kanalınızda tıkayıcı bir sorun olduğu düşünülürse, sialendoskopi ile tedavisi için bize gelebilirsiniz. İsterseniz elbette doğrudan da bana gelebilirsiniz.

   cevap
 10. Baris B.  Kasım 23, 2019

  Hocam iyi çalışmalar.
  3 gün önce diş taşı temizliği yaptırdım. Dün akşam yemek yerken, aniden sol kulak altımda yanağıma doğru bir şişlik ve ağrı olmaya başladı. Aynaya balınca sol yanağımın şiştiğini gördüm. Bir süre sonra indi. Birkaç saat sonra yine bir şeyler yemek istedim yine aynı şekilde şişti. Ağrı da yapıyor, çenemi açmakta zorlanacak hale geliyorum. Anlattıklarınıza baktığımda bende de tükürük bezi kanallarımda tıkanma var galiba. Bunun diş taşı temizliği ile bir bağlantısı olabilir mi? Beklemem gerekir mi? Yoksa beklemeden bir uzmana uğrayıp, ardından yanınıza mı geleyim? Yoksa direkt yanınıza uğrasam sıkıntıyı anlayabilir miyiz? Bu arada bu 3 gündür dişimle ilgili işlemlerden dolayı antibiyotik de kullanıyorum.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Kasım 24, 2019

   Barış Bey geçmiş olsun, yanak tükürük bezi kanalının ağzı (Parotis Stensen kanal orfisi) çok dardır, 0.1mm kadar. Bazen diş temizliği sırasında kanal ağızları etkilenebilir, ödem oluşabilir. Ödem nedeniyle daralma veya bir infeksiyon olabilir; böyle ise durum geçicidir. Ama tesadüf de etmiş olabilir; belki kanal içerisinde tıkayıcı bir hastalığınız da olabilir. Eğer şikayetleriniz geçmiyorsa veya geçip tekrar ediyorsa, herhangi bir zamanda gelebilirsiniz.

   cevap
 11. Sultan  Eylül 30, 2019

  Merhaba. Kardeşim 6 yaşında ve 1 yıldır kabakulak gibi yanağının kulağa yakın kısmı şişiyor. İlk başta ne olduğunu anlamadık çok kez doktora gittik antibiyotik verip gönderdiler en son tükürük bezi iltihabı olduğu söylendi ve ilaç tedavisine başladık ama ilacı vermediğimiz an tekrar şişme oluyor. Masaj yapmamızı gelişme çağına kadar böyle olacağı söylendi. Yanaktaki şişlik çok sert ve hemen ateş yükseltiyor. Kardeşimin acı çekmesine dayanamıyorum. Bunun tükürük bezi taşı olduğunu düşünüyorum tedavisi için ne yapmamız gerekir. Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkürler

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ekim 2, 2019

   Sultan Hanım tükürük bezi taşı olabilir; ama jüvenil rekürran parotitis dediğimiz bir hastalık da olabilir. Bu durumda da tekrarlayan tükürük bezi şişmeleri ve iltihaplanmaları olabilir. Bu yönde önce bazı araştırmalar yapmak lazım; hem tetkikler hem bazı görüntüleme yöntemleriyle durumu anlamaya çalışmalıyız. Eğer tükürük bezi kanal tıkanıklığı (bu taş da olabilir darlık da) düşünürsem sialendoskopi ile kanal içerisini değerlendirir, tedavi etmeye çalışırım.

   cevap
 12. Serdar yeyin  Ağustos 17, 2019

  Merhaba sayın yetkili benim tükürük bezi bir yıldır var şişliğe bastırınca acı bir sıvı geliyor yutuyor yada tükürüyorum zararlımı bilgi verebilirmisiniz

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ağustos 18, 2019

   Serdar Bey, şişliğe bastırarak sıvıyı boşaltabiliyorsunuz; genellikle bu tip durumlarda masaj önerilir. Yalnız eğer tükürük bezi taşı varsa ve pütürüklü kenarlıysa, kuvvetli masajla kanal duvarı zedelenebiliyor; yapışıklıklar olabiliyor. En doğrusu fazla geciktirmeden kanal içi sorunları Sialendoskopi yöntemiyle teşhis ve tedavi etmemiz oluyor.

   cevap
 13. Gülçin  Temmuz 31, 2019

  Merhaba. Benim tükrük bezi taşım var. Birden fazla doktora gittim ve hepsi de aynı seyi söyledi. Ameliyat olmadan endoskobi yöntemiyle olabileceğini ama sadece istanbulda olduğunu söylediler. Size nasıl ulaşabilirim?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ağustos 1, 2019

   Gülçin Hanım, sayfamızdaki bilgileri incelediyseniz, 02123512401 numaradan İnci Hanım size bilgi verir, gerekirse benimle de görüştürür.

   cevap

 Yorum Ekle