Bu hastamız Ankara’dan; daha önce çene altı tükürük bezi taşı için sialendoskopi denenmiş, fakat kanalına girilemediği için yapılamamış. Bunun üzerine yapılan ağız içi kesi de başarısız olmuş ve taşının büyük olması nedeniyle, açık cerrahi ile bezinin alınması önerilmiş. Tomografisinde, bezin içinde 17x12x12 mm boyutlarında kocaman bir taşı vardı.

Yaptığım müdahale sırasında, kanal ağzının geçmişte yapılmış olan ağız içi kesiye ait yara izi (nedbe) nedeniyle kaybolmuş olduğunu gördüm. Buradan kanala girmek mümkün olmadı; fakat bezin dil kökü hizasındaki iz düşümünde bir çukurluk izleniyordu. Bu çukurluk, geçmişte geçirdiği bir infeksiyonun ağız içine açılma (fistül) bölgesiydi. Burayı genişleterek, tükürük bezi taşına ulaşabildim.

Sialendoskopi eşliğinde taşını kırarak tamamen temizledim; 697 pnömatik atış yaptım ve 2,5 saat sürdü. Revizyon yani ikincil vakalarda hep huzursuz olurum; üstelik bu hastanın bana olan inancı ve güveni o kadar fazlaydı ki…

Üstümdeki baskıyı biraz olsun hafifletmek için, benim de başaramama olasılığım olduğunu detaylıca konuştuk. Hastaların sialendoskopi tekniği ile ilgili tüm olasılıkları bilmeleri gerekir. Bunları her hastamla mutlaka konuşurum; başarı oranım 94% olsa da, 6% oranındaki başarısızlık başa geldiğinde o kişi için 100% olur. Neyse ki bu çok zor vakadan da başarıyla çıkabildim.