Büyük ve Küçük Tükürük Bezi Taşları

Büyük ve Küçük Tükürük Bezi Taşları

Sialendoskopi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Sialendoskopi (Tükürük Bezi Endoskopisi), tükürük bezi şişen hastalarda, sebebi belirlemek amacıyla tükürük kanallarının içerisine bakılmasına yarayan bir tanı yöntemidir. Dr. Atilla Şengör, dünyada 1990’lı yıllarda uygulanmaya başlayan bu yöntemin, 2004 yılından bu yana ülkemizde de tanınması ve yaygınlaşması için büyük çaba sarf etmiştir. Yerli ve yabancı konferanslar ile makaleler hazırlamıştır ve 2008 yılında da bu konudaki ilk Türkçe kitabın yazarlarından birisidir. Çalışmalarından bazılarını “Yayınlardan Seçmeler” bölümünde görebilirsiniz. Sialendoskopi dönemiyle beraber tükürük bezi taşları için yapılan açık ameliyatların sayısı dünya genelinde belirgin azalma göstermiştir.

Çene altı (submandibuler) ve yanak (parotis) tükürük bezlerini tıkayabilen çok çeşitli başka hastalıklar da olabilir. Bunlar arasında kanal darlıkları (stenozlar), salgı tıkaçları (mukus tıkaçları), yabancı cisimler, kanal polipleri (et oluşumları) ve iltihabi durumlar da tükürük bezi kanallarının akışını engelleyebilir.

Tekrarlayan tükürük bezi şişmelerinde uyguladığımız sialendoskopi yöntemi ile önce tıkayıcı hastalığın ne olduğunu belirlemeye çalışırız. Bu teknik kısa süreli, ancak sıklıkla ameliyathane gibi steril bir ortamda yapmayı tercih ettiğimiz bir işlemdir.

Tükürük bezi taşı veya darlık gibi bir hastalık belirlediğimizde de sialendoskopi sırasında bunlara yönelik taş çıkarma veya darlık genişletme işlemlerini yapıyoruz. Günümüzde bu tip durumlarda ilk tercih edilecek tanı ve tedavi yöntemi sialendoskopidir.

Sialendoskopi Bir Ameliyat mıdır?

Sialendoskopi, tükürük bezlerinin kanallarının içerisini görmek için kullandığımız bir muayene yöntemidir. Kanalların içerisini aydınlatmak ve görmek için endoskop denilen fiberoptik araçlar kullanırız. Tükürük bezi kanallarında kullandığımız endoskoplara ise sialendoskop diyoruz. Yani sialendoskopi bir ameliyat değil, öncelikle bir muayene ve tanı yöntemidir. Buna rağmen, çok ince cihazlar, hassasiyet, donanım ve bazen de narkoz gerektirdiği için tanı amaçlı sialendoskopiyi ameliyathane koşullarında yapmayı tercih ediyoruz. Tükürük bezi taşı tedavisi gerekenlerde ise, bu taşların kırılması ve kanaldan çıkartılma işlemine “Girişimsel sialendoskopi” denir. Girişimsel sialendoskopiyi ayrıca kanal darlığı olanlarda tükürük bezi kanalının genişletmek amacıyla kullanıyoruz. Girişimsel sialendoskopinin bir ameliyat tekniği olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sialendoskopik uygulamaların, tükürük bezinin açık ameliyatla alınması ile kıyaslanamayacak kadar hassas, koruyucu ve hasta için konforlu teknikler olduğunu burada vurgulamak gerekir.

Sialendoskopi Kitabı

Sialendoskopi Kitabı

Tükürük Bezi Nedir?

Tükürük bezleri, ağzımızın nemli olmasını ve lokmaların kayganlaştırılmasını sağlayan tükürük salgısını üreten organlardır. Yemeklerin yutulması ve sindirilmesinde tükürük salgısının rolü çok önemlidir. Ağız içerisinde dilinizi dudak içlerine değdirdiğinizde pütür pütür hissedilen yüzlerce küçük (minör) tükürük bezi vardır. Ancak bunlardan başka büyük boyutlu tükürük bezleri de vardır. Büyük tükürük bezlerine majör tükürük bezleri denir ve bunların kanal sistemleri vardır. Büyük tükürük bezleri yanakta (parotis bezi), çene altında (submandibuler bez) ve dilaltında (sublingual bez) bulunur. Büyük tükürük bezlerinin ürettiği tükürük salgısı, kanallar sayasinde dil altında ya da yanak iç tarafında bulunan ince deliklerden ağız içerisine boşalır. Tükürük bezi kanallarının içerisini günümüzde sialendoskopi yöntemi ile görmek olanaklı. Aynı şekilde tükürük bezinin şişmesine yol açan bir kanal tıkanıklığı varsa bu tıkayan etkeni de çoğu kez sialendoskopi yöntemiyle teşhis ve tedavi edebiliyoruz.

Tükürük Bezi Kanalları Nasıldır?

Tükürük bezini ve kanal sistemini bir ağaca benzetebiliriz. Yapraklı kısmı, bezin tükürük salgısını üreten bölümü (parankim) olarak düşünebiliriz. Buradaki salgı hücrelerinde üretilen tükürük salgısı çok sayıda ince dalcıklarla, daha kalın dallara ve sonunda bunların birleştikleri gövdeye (ana kanal) doğru taşınır. Tükürük taşıma sistemindeki kanallarının çapları 0,5mm ile 3,2 mm arasında değişmektedir. Ağıza açıldıkları en dar yeri (orifis) ise 0,1mm kadardır. Bu iğne ucu kadar dar olan ağızlar yanak içlerinde ve dilaltında bulunur. Dolayısıyla bu çok ince orifislerde takılan çok küçük çaplardaki taşlar bile tükürük salgısının ağıza boşalmasına engel olabilir. Bu şekilde ilgili bezde (yanak ya da çene altı tükürük bezi) şişme meydana gelir.

Her Tükürük Bezi Şişmesi Taş mıdır?

Tükürük bezi taşları tükürük kanallarını tıkadığında çene altı (submandibuler bez) ya da yanak tükürük bezlerinde (parotis bezi) şişme yapar. Ancak tükürük bezlerini şişiren pek çok başka hastalık da var. Aynı şekilde kanal tıkanıklık yaparak tükürük bezinin şişmesine yol açan örneğin kanal darlıkları, salgı yoğunlaşmaları, kanal polipleri ve yabancı cisimler de olabilir. Ancak tükürük bezi şişmeleri sadece kanallarının tıkanmasına bağlı da olmuyor. Bunlar tükürük bezinin salgı üreten hücrelerini (parankim) tutan hastalıklardır. Bunlardan en bilineni çocuklarda görülen kabakulaktır. Kabakulakta yanak (parotis) tükürük bezinin salgı yapan hücrelerinin kabakulak virüsü ile infekte olur ve şişer. Sjögren Hastalığı gibi bazı otoimmün/romatizmal hastalıklar da parankimi tutar. Benzer şekilde tekrarlayan şişmeler yapan çocuk ve gençlerde görülen Jüvenil rekürran parotit gibi hastalıklar da vardır. Ayrıca giderek büyüyen kitleler iyi huylu veya kötü huylu tümörlere işaret ediyor olabilir. Bu durumların hepsi tükürük bezlerinde şişmelere yol açar. Dolayısıyla tükürük bezi şişmesine yol açan pek çok farklı hastalık vardır. Bunların belirtileri, süresi ve muayene bulgularına göre bazı testlerin de yardımıyla teşhis koyuyoruz. Ancak bir fikir vermek adına, tükürük bezi taşı ya da diğer nedenlerle kanal tıkanıklığı olan hastalardaki tipik bez şişmesi yemeklerle ilişkilidir. Hatta ekşi tatlar veya sadece kokuyla dahi uyarılan tükürük salgısındaki artış sırasında, kanal tıkanıklığında, tükürük bezi aniden şişer. Eğer tükürük kanalı tam tıkalı değilse yaklaşık yarım saat içerisinde şişlik iner. Ancak kanal tıkanıklığı arttıkça bezin inmesi daha uzun sürelerde gerçekleşir, kanal tam tıkandığında da ilgili bez sürekli şiş kalabilir.

Sialendoskopi Yeni Bir Teknik midir? Her Hastanede var mı?

Sialendoskopi dünyada ilk olarak 1990 lı yıllarda uygulamaya başlanmıştır. Optik teknolojinin ilerlemesi ile beraber endoskoplar da incelmiş ve kanal içerisinde çalışabilmemizi kolaylaştıran çok hassas araçlar geliştirilmiştir. Ülkemizde 2004 yılında ilk olarak uygulamaya başladığımız bu tekniğe bizler açısından yeni bir teknik demek artık zor. İleri endoskopik deneyim gerektirmesi, uzun ve yurtdışı temelli bir öğrenme süreci olması ile beraber sialendoskopi araçlarının her hastanede bulunmaması, bu yöntemin ülkemizde yaygınlaşmasını engelleyen temel unsurlardır. Bu nedenle sialendoskopi konusu üzerine çok emek verilmesi ve bu konuda çalışan uzmanların kendi araçlarını edinmesi adeta bir gerekliliktir. Sialendoskopistin uygulamayı yaptığı hastanelerde teknolojik alt yapıyı, örneğin taş kırma cihazlarının adaptasyonunu oluşturması da gerekmektedir. Ayrıca her hastanede maalesef sialendoskopi araçları bulunmadığı gibi, sialendoskopların bulunması da bu cihazların her uzman tarafından kullanılabileceği anlamına gelmemektedir.

Sialendoskopide Herhangi Bir Kesi Yapılır mı?

Sialendoskopi yönteminde tükürük bezi kanalının ağzı bazı dilatatör dediğimiz bazı çubuklarla aşamalı olarak genişletilir ve sialendoskop ile kanala girilir. Ancak eğer kanalın ağzı çok dar ise ve genişletilmeye direnç gösteriyorsa, bu durumda papillotomi dediğimiz yarım santimetrelik bir uygulama ile kanal ağzının açılması gerekebiliyor. Papillotomi benzer şekilde, kanal ağzından çıkartılma sırasında büyüklüğü nedeniyle sıkışan tükürük bezi taşlarını doğurtabilmek için de gerekli olabiliyor. Forseps ya da basketle tutulmuş bir taşı dışarı çekerken kanalı zedelememek için titizlikle yapılmış düzgün bir papillotomi kesisi, gelecekte kanalın yapışıklıklar nedeniyle tekrar tıkanmasını önler.

Bunlardan başka, kanaldan sialendoskopik olarak çıkartılması olanaksız olan, ağız tabanında ya da yanak içinde hissedilen büyük tükürük bezi taşlarında da ağız içinden kesi yapılabilir. Tükürük bezi taşı ameliyatı ya da sialodokotomi olarak adlandırılabilecek bu kesiyi sialendoskop ile kanal içerisinde taşın yerini tam olarak belirledikten sonra, tam tükürük bezi taşının üzerine gelecek şekilde yapıyoruz. Bu uygulamaya “sialendoskopi rehberliğinde ağız içerisinden yaklaşım” denilir. Bu yöntemde de tükürük bezi taşını çıkarttıktan sonra, sialendoskop ile tekrar tükürük bezi kanalına girerek geride başka bir taş olup olmadığına bakmak gereklidir. Kalan taşlar veya yoğun tükürük tıkaçları yine sialendoskopi ile temizlenebilir. Müdahale bitiminde sialendoskopi rehberliğinde titiz bir kanal onarımı ile çalışma tamamlanır.

Büyük tükürük bezi taşı

Büyük tükürük bezi taşı

Sialendoskopi İle Büyük Taşlar Çıkarılır mı?

Tükürük bezi kanalına sıkışmış, büyük çaplı tükürük bezi taşlarında taş kırma yöntemi gerekli olabilir. Bu tip tükürük bezi taşlarını pnömotiklitotripsi (hava basınçlı) ya da Holmium lazer yöntemi ile kırabiliyoruz. Ancak incecik bir kanalda çevrede ısı nedeniyle termal hasar oluşturması nedeniyle lazer yerine daha çok pnömotik taş kırmayı tercih ediyoruz. Dünyada 2012 den bu yana tercih edilmeye başlanan bu yöntem, aslında ürologlar tarafından böbrek taşlarını kırmak için yıllardan beri kullanılmaktadır. Biz de ülkemizde 2008 yılından bu yana bu pnömotik yöntemi tükürük bezi taşlarını kırmak için kullanmaktayız. Tükürük bezi taşını sialendoskopi sırasında gördüğümüzde, taş kırma aracını taşa değdirerek atışlar yaparak kırıyoruz. Dolayısıyla kıracağımız taşı önce kanal içinde görebilmemiz gerekiyor. Kanala gömülü bazı taşların bazı bölümlerini göremeyebiliyoruz. Bu nedenle çoğu tükürük kanalı taşlarının tamamını kırıp çıkartabilirken, bazı taşların ise sadece kanalı tıkayan bölümünü kırabiliyoruz. Bu hastalarda kanaldan tükürük akışını sağlayabilmişsek, zamanla taşın kanalın ağzına doğru ilerlemesi ve hatta bazen kendiliğinden çıkması olanaklı olabiliyor.

Sialendoskopi Sonrası Hastanede Yatmak Gerekir mi?

Sialendoskopi hasta için ağır bir uygulama değildir. Sialendoskopi sırasında tükürük bezinin kanalı içerisinde çok titiz ve teknik çalışma yapılır. Bu nedenle sialendoskopi yöntemi sonrası hasta hemen ya da birkaç saat içerisinde taburcu edilebilir. Ancak tükürük bezi taşı tedavisi gerektiren hastalarda, sialendoskopik çalışma uzun sürebileceği için narkoz altında çalışmayı tercih ediyoruz. Genel anestezi alan hastanın narkoz etkilerinin geçmesi için birkaç saat daha fazla hastane ortamında izlenmesi ve çok nadiren geceyi hastanede geçirmesi gerekli olabilir. Şehir dışından ya da yurt dışından gelen hastalarımızı da, sadece konaklama amaçlı olarak o gece hastanede ağırlayıp ertesi gün taburcu ettiğimiz olabiliyor.

Sialendoskopi Sonrası Tedavi Süreci Nasıldır?

Sialendoskopi ile taşın çıkartıldığı durumlarda, kanaldan tükürük salgısı hemen akmaya başlar ve bezde hızla düzelme meydana gelir. Bazen sialendoskopi sırasında kanala verilen sıvılar nedeniyle tükürük bezinde geçici bir şişme olabilir. Hastanın bol sıvı alması ve masaj yapması çoğu kez bu şişliğin kısa sürede inmesine yardımcı olur.

Ağız içerisinden yapılan bir uygulama olduğu için, buradan ek bir mikroplanma olmasını önlemek için 2 ila 5 gün süre ile koruyucu bir antibiyotik kullanımını tercih ederiz. Bazı hastalarda tükürük bezi kanalının ağzı belirli bir süre açık kalsın, tükürük akışına yardımcı olsun diye yerleştirdiğimiz ince plastik bir tüpü (kanül, stent) sialendoskopi sonrası yaklaşık 3. veya 4. günlerde alırız. Ağız içi mukozasına ince bir iplikle tutturulmuş olan tüpü, ipi kesmek suretiyle kolaylıkla çıkartırız. Bu işlem hastaya herhangi bir sıkıntı vermez.

Sialendoskopinin başarılı olduğu, yani taşın/taşların çıkartılmış veya darlıkların açıldığı olgularda yalnız kanalın açıklığını ve salgının kıvamını görmek için 2. haftada ve 1 ay kadar sonra hastamızı davet ederiz.

Ancak sialendoskopi ile tedavisi olanaksız bir vaka ile karşı karşıyaysak, uzunca bir süre bezin şişme ataklarını takip etmek gereklidir. Bu tip durumlarda, sialendoskopi sırasında kanalın genişletilmesi nedeniyle, çıkmayan taşların da bir kısmı yaklaşık 1 sene içerisinde yavaş yavaş kanalda ilerleyerek kendiliğinden çıkabiliyor. Bazen de ağız içinden tükürük bezi taşı ameliyatına uygun mesafeye gelebiliyor. Bu hastalarda tekrar sialendoskopi yapmak faydalı olabilir.  Fakat belirtiler sık tekrarlıyor, hastanın sıkıntılı infeksiyon atakları devam ediyorsa, ancak bu koşullarda bezin ameliyatla çıkartılması da gündeme gelebilir.

Sialendoskopi Sonrası Kontroller Nasıl Olur?

Tükürük bezi taşı tedavisinden hemen sonra tükürük bezinde geçici bir şişme olabilir. Bu durum sialendoskopik çalışma sırasında kanalları açık tutabilmek için içeri verilen sıvılara bağlıdır. Cilt üzerinden tükürük bezine hafifçe yapılan masajla kısa sürede şişlik iner. Olağan koşullarda sialendoskopi sonrasında hasta aynı gün, uygulamadan birkaç saat sonra, narkozun etkilerini vücuttan attıktan sonra taburcu olabilir. Uygulama eğer narkoz altında değil de lokal anestezi ile yapılmışsa, bu durumda hasta hemen sialendoskopi sonrası taburcu olabilir. Ancak sialendoskopik çalışma uzun sürmüşse narkozun etkilerini atmak için veya sialendoskopi sonrasında tükürük bezinde fazlaca bir şişme olmuşsa, hastanın o geceyi hastanede geçirmesi gerekebilir. Olağan koşullarda 3. ya da 4. günde kanalı açık tutmak için tükürük kanalı ağzına yerleştirdiğimiz küçük ve ince plastik tüpü (stent) ofis koşullarında alırız. İdeal olarak 2. hafta ve 2. ayda da kanalın durumunu ve salgı akışını kontrol etmek için hastayı görmeyi tercih ediyoruz. Ancak şehir ya da yurtdışından gelen hastaların 2. hafta kontrolü, sialendoskopinin nasıl geçtiği ile ilişkili olarak yapılmayabilir. Sialendoskopi sonrası 2-5 gün süreyle koruyucu antibiyotik kullanımı gerekli olabilir.

Sialendoskopi Sonrası Günlük Hayata Ne Kadar Sürede Dönülür?

Sialendoskopi hasta için yorucu bir uygulama değildir. Yalnız tanısal sialendoskopi yapmışsak ve lokal anestezi kullanmışsak, hasta aynı gün normal hayatına dönebilir. Ancak genel anestezi uygulanmışsa veya uzun süren bir tükürük bezi taşı kırma işlemi gerekli olduysa, hastanın 1-2 gün istirahat etmesi gerekebilir.

Özel Sigortalar Sialendoskopiyi Karşılar mı?

Özel sigortaların poliçe sözleşmeleri, hastalar/müşteriler ile kendi aralarındadır. Özel sağlık sigortalarının, tükürük bezi hastalığının başlangıç zamanı ve poliçe tarihleri ile ilişkili süreçler için belirli kuralları vardır. Uygun koşullarda özel sağlık sigortalarının çoğu sialendoskopik yaklaşımları karşılayabiliyor. Sigortanın bu konuda onay verip vermeyeceği, hastanın sigorta firmasına poliçe formu doldurularak yapılan başvuru sonrasında öğrenilebilir. Türk Tabipler Birliği puanına göre sialendoskopi 300 birimdir, sialendoskopik taş çıkartılması ise 500 birimdir.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar

Tükürük bezi taşı tedavisi

Yayınlardan seçmeler

Boyunda kitleler

Bademcik taşları


Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. M Haldun DEMİR  Ekim 14, 2017

  Hocam iyi günler . benim sol çene altı tükrük bezinde taş tespit edildi.Yapılan BT de taşın ”sol submandibular bezin muhtemel wharton kanalı ile bileşkesinde siyalolitiazis ile uyumlu 2,5 mm boyutlu hiperdens taş görülmekte olup bunun proksimalinde sol submandibüler intraglandüler duktuslarda hafif belirginleşme ” olduğu raporlandı.Bunun için ameliyat ile bezin tamamen alınması önerildi.Ancak ben belirli risklerden dolayı ameliyat olmadım.Halen durumum yemek yeme esnasında sol çene altı tükürük bezim şişiyor ve yemekten sonra şişlik iniyor.Bu bölgede herhangi bir ağrı,sıcaklık,kızarıklık konusunda şikayetim olmadı. Sialendoskopi yöntemi ile bu taşın çıkarılması olabilir mi ?Ben Ankara’da oturmaktayım.Bu konuda bilgi verip yardımcı olabilirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ekim 17, 2017

   Haldun Bey, ameliyat olmadığınız için şanslısınız. Tükürük bezi taşlarını, hele 4 milimetrenin altındakileri sialendoskopi yöntemşiyle 95% başarı ile çıkartabiliyorum. Ben bu konuda 2004 yılından beri çalışıyorum. Dün çıkarttığım taşın boyutu 15×10 milimetre idi. Bunu ve bazı diğer örnekleri instagram kullanıyorsanız dr_atilla hesabı altında inceleyebilirsiniz. Elbette sizin taşın çıkıp çıkmayacağını söyleyebilmenin de tek yolu sialendoskopi yapmaktır. Saygılarımla

   cevap
 2. Özge Sevil  Eylül 28, 2017

  Hocam 2 hafta önce tükürük bezi kanalında taş olduğu için bu taş ağız içinden çıkarıldı.Ama buna rağmen tükürük bezim hala şişiyor.Bunun sebebi ne olabilir.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Eylül 29, 2017

   Özge Hanım geçmiş olsun, ağız içinden müdahaleler de sialendoskopi eşliğinde yapılmalıdır. Zira tükürük bezi taşları %7-58 oranında birden fazla sayıdadır. Bu durumda öndeki taş alınsa bile geride kalmış taşlar olabilir ve bu nedenle şişmeler tekrarlayabilir. Taşların hepsi ön tetkiklerde görülemeyebilir, bu nedenle sialendoskopi kullanıyor ve kanal sisteminin tamamını doğrudan görerek taşları tümüyle çıkartıyoruz. Bunun dışında kanal kesisi bazen kanalda darlık veya yapışmalara da neden olabilir. Bunu önlemek için yine sialendoskopik kontrol altında kanalın doğru ağızlaştırıldığını kontrol ederiz ve açık kalması için “stent” dediğimiz ince plastik bir boruyu kanalda birkaç gün tutarız. Günümüzde tükürük bezi taşlarının teşhis ve tedavisini sialendoskopi yöntemiyle yapıyoruz. Umarım kanalınız kapanmamıştır, zira bu durum gelecekte sialendoskopik olarak sizi tedavi etme olanağımızı da ortadan kaldırabilir.

   cevap
 3. Kübra alakaya  Temmuz 5, 2017

  Hocam benim sağ ve sol tarafta olmak uzere parotis bezlerimde tas saptandi, yer yer 7mm ve 12mm olmak uzere, surekli şişmeler oluyor ve gunlerce gecmiyor ben kahramanmarasta yasiyorum, burda bilen hic bir doktor bulamadim bu rahatsizlik 12 yildir var. Bu yontem sadece ozel hastanelerde mi yapiliyor ya da nerelerde yapiliyor.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Temmuz 6, 2017

   Kübra Hanım, bu konuyla ilgili çalışmalar malesef ülkemizde çok yaygın değil. Çeşitli yerlerde sialendoskopi yapılıyor, fakat deneyim ve donanım ile sabır çok önemli.12 ve 7 milimetrelik taşlar büyükçe taşlardır. Teki bile 4-5 saatlik kırma ve temizleme çalışması gerektirebilir. Ben bu konuda 2004 yılından beri çalışıyorum. Sadece ülkemizden değil, yurtdışından da hastalarım oluyor. Siz de sialendoskopi konusunu konuşmamız ve uygulamamız için gelirsiniz.

   cevap
 4. ali  Haziran 5, 2017

  Hocam meraba bende gecen sene osmaniye de bir doktur bana bu teşhisi koydu 3 mm olduğunu ssöyledi bu mesaji atarken yemek yeme esnasinda bir anda sisdi çene altim ve sizi buldum yanliz sadece sol çene aaltında sşişme oluyordu simdi sağ tarafta da basladi ve arastirdim, 10000/ bir görülen bir hastalikmis ve bu beni psikolojik olarak yipratmaya başladı. şans oyunlarina duskunum, onda bir şey bulamadim ama 10000 bir olan hastaligi nasil buldum diye düşünüyorum ve saskinim yardimci olursaniz sevinirim

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 5, 2017

   Mehmet Bey, merak etmeyin, hastalığınızı şanssızlık olarak görseniz de, günümüzde sialendoskopi yöntemi sayesinde bu taşları kanaldan çoğu kez çıkartabiliyoruz. Taşınızın çapı gerçekte de 3 milimetre ise başarı olasılığımız oldukça yüksek olur. Koşulları görüşmek üzere sizi bir gün bekleriz. Saygılarımla.

   cevap
 5. Ayhan bahcıvan  Mayıs 25, 2017

  Hocam merhaba,benim sol parotis bezinde stenon kanalı orta kesiminde 3mm çapında taş göründü.10 gündür ağrı var özellikle yemek yediğim zaman yanağım şişiyor ve ağrı oluyor.bundan 6 ay önce tekrar olmuştu masajla geçmişti şuanda uzun sürdü.Ne yapabilirim hocam.Birde ücret hakkında bilgi alabilirmiyim

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Mayıs 30, 2017

   Ayhan Bey merak etmeyin. 3 milimetre çapındaki bir taşı sialendoskopi yöntemi ile kanaldan çıkartabilme olasılığımız yüksektir. Bu konuda 2004 yılından beri çalışıyorum. Koşulları konuşmak ve bu yönteme uygunluğunuzdan emin olmak için bir gün sizi bekleriz. 02123512401’i aradığınızda sekreterim İnci Hanım size ücretlendirmeler konusunda bilgi verir, randevunuzu oluşturur.

   cevap
 6. Hakan  Mayıs 22, 2017

  hocam merhabalar benimde sag yuzumde sislik var acaba bendede tukuruk bezi kanal tikanikligi var yumusak bi doku gibi cocukluktan belli olan birsey bu konu hakkinda yardimci olursaniz sevinirim

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Mayıs 24, 2017

   Hakan Bey, yüzde şişmeye yol açabilecek çeşitli hastalıklar vardır. Muayenenizi yaptıktan sonra şişmenizin tükürük bezinizle ilişkili olup olmadığını anlarız ve tedaviniz için gerekli adımları atarız.

   cevap
 7. Murat  Nisan 2, 2017

  Hocam sialendoskopi ile tası çıkartamadigınızda ne oluyor? Hemen ameliyatlamı bezi aliyorsunuz?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Nisan 3, 2017

   Murat Bey, ben sialendoskopi konusunda 13 senedir ve bu yöntemle taş kırma konusunda 8-9 senedir çalışıyorum. Sialendoskopi ile kombine yaklaşımları da buna eklerseniz tükürük bezi taşlarını 85-90% oranlarında çıkartabiliyorum. Sorunuz çok güzel, bu nedenle ayrıca teşekkür ederim.
   Taşı çıkartamadığım vakalarda, yine de sialendoskopi ile yine mutlaka bazı uygulamalar yapıyorum. Sialendoskopi sırasında tükürük bezi kanalı ve girişini genişletiyorum, kanalın içerisini ve yoğunlaşmış salgıları da mutlaka temizliyorum. Bazı vakalarda kanalın boyunu da kısaltıyoum. Taşı görebiliyorsak bunu hareketlendirmeye ve kırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde taşın bir kısmı kırıldığında veya hareketlendiğinde genişlemiş ve kısalmış kanaldan kendiliğinden düşme olasılığı ortaya çıkıyor. Bu şekilde sialendoskopi sırasında taşını çıkartamadığım vakaların en az yarısı 1 sene içinde taşlarını düşürebiliyorlar. Bazı taşlar düşmese de zamanla kanal içerisinde ilerleyip, sialendoskopi ile müdahale edilebilir konuma gelebiliyorlar. Bunları ikinci bir sialendoskopi seansı sırasında çoğu kez çıkartabiliyorum. Bu nedenle sialendoskopi sırasında taşı çıkmayan hastanın asla ameliyatla bezini almıyorum. Şikayetleri elverdiği süre boyunca mutlaka takip ediyorum.

   cevap
 8. Gonca  Mart 15, 2017

  Iyi günler hocam..Her iki bezde milimetrik hipoekoik alanlar inlenmektedir (juvenil parotit).Her iki servikal zincirde büyüklükleri submandibular alanda sağda 15×7mm solda 15×6mm boyutunda oval bazılarının korteksi hafif kalınlaşmış doppler bakida santral kanlanma gösteren reaktif öncelikli lenf nodlari izlenmektedir…2 yıldır sürekli ve uzun süreli tekrarlama göstermektedir..Beraberinde enfeksiyon seyretmektedir ve oğlum 4 yaşında bilgilendirirseniz sevinirim

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Mart 15, 2017

   Gonca Hanım geçmiş olsun, juvenil rekürran parotit hastalığının nedenleri arasında da kanal tıkanıklığına yol açan durumlar var. Ultrasonografisinde görülmemesi, olmadıkları anlamına gelmez, zira 25% hata payı vardır. Bu nedenle bu hastalığın teşhis ve tedavisinde sialendoskopinin yeri çok önemlidir. Bir tıkanıklık nedeni bulunmadığı durumlarda da, kanalların içerisinin hidrostatik dilatasyonu, yıkanması ve çeşitli solüsyonların kanal içine uygulanması bu hastaları rahatlatabilir ve atak sıklığını azaltabilir. Atak sıklığı fazla ise oğlunuza sialendoskopi yapmamızda fayda vardır. Yaşı büyüdükçe atakları da azalacaktır.

   cevap
 9. Mustafa Cavgaş  Şubat 24, 2017

  Iyi günler hocam. 2 yil once çene altımda sislik oluştu .genelde ekşi yiyecekler yiyince oluyor. Kbb uzmanı tükürük bezi taşı oldugunu soyledi . Bu zamana kasar fazla rahatsızlik vermedi. 2 gun once tekrar şişti . Ağrı ve sislik var . Bu taşın alınması operasyonunun hangi hastanelerde yapildiğı hakkında yardımcı olurmusunuz . Bursa da yaşıyorum , burada yok çünkü . Saygılar . Teşekkürler

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Şubat 25, 2017

   Mustafa Bey, günümüzde tükürük bezi taşlarını sialendoskopi yöntemiyle çıkartıyoruz. Bu uygulama için gerekli araçları yanımda getiriyorum, fakat taşları sıklıkla kırmak gerektiği için taş kırma alt yapısını hazırladığım hastaneleri tercih ediyorum. Siz sialendoskopi için tercih ettiğim hastaneleri sekreterimden öğrenebilirsiniz. Yalnız bu uygulamanın zamanı ile ilgili tek koşul, iltihaplı dönemde olunmamasıdır. Ağrılı tükürük bezi şişmeniz bulunduğunuz yerdeki bir meslektaş tarafından tedavi edildikten sonra bizimle temas kurmanız daha iyi olur. Ya da Bursa uzak değil, bir denizotobüsü ile atlayıp gelebilirsiniz de.

   cevap
 10. Çukurova Mobilya  Şubat 20, 2017

  Kolay gelsin hocam. 13mm ve derinde beze yakın taş endoskobi ile çıkarılabilir mi ?çene altı azı dişlerin bittiği yerde ama derinde ..

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Şubat 20, 2017

   Geçmiş olsun, eğer kanal içerisinde sialendoskop ile taşa ulaştığımızda 13 milimetre çaplı hatta daha büyük taşları bile kırarak (pnömotik litotripsi) çıkartabiliyoruz. Tek koşul kanal çapının sialendoskopiye uygun olması ve taşı görebiliyor olmamız. Bu şekilde bazen 2 bazen 5 saatte titiz titiz ve sabırla çalışarak taşları %85-90 oranında çıkartabiliyoruz.

   cevap
 11. Perihan  Şubat 19, 2017

  Doktor Bey iyi günler sialendoskopi hakkındaki kitabınızı nereden alabilirim?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Şubat 19, 2017

   Perihan Hanım iyi günler, “Tanısal ve Girişimsel Sialendoskopi” kitabımızı 2008 yılında basmış idik. Tıp kitapları satan kitabevlerinde bulabilirsiniz. Bildiğim kadarı ile Nobel Tıp ve Güneş Tıp Kitabevlerinde sialendoskopi kitabım olmalı. Fakat bir bilgi olarak bilmeniz gereken bir husus var: eğer doktor ya da sağlıkla ilgili bir meslekten değilseniz bu kitap size faydalı olmayabilir, zira tıbbi dil ile yazmış idik. Bu şekilde ise sialendoskopi ya da tükürük bezi taşı tedavisi sayfalarımda ayrıntılı bilgi size yeterli olacaktır. Gerekirse aradığınızda veya geldiğinizde sekreterim de bizi görüştürür.

   cevap
 12. hanifi  Ocak 28, 2017

  Hocam sialendoskopi ameliyatının sehir disindan gelen bağ kurlu hastalara ne kadar masrafi oluyor. Bilgi verebilir misiniz.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ocak 29, 2017

   Sayın Hanifi, sialendoskopi fiyatlarımız tüm hastalarımız için aynıdır. Güncel fiyatı, 02123512401 numaralı telefonu aradığınızda sekreterim İnci Hanımdan öğrenebilirsiniz.

   cevap
 13. Ali ALBAYRAK  Ocak 26, 2017

  Tiroid bez boyutları doğaldır. Parenkim ekojenitesi homojendir.sağ submandibuler bez doğaldır.
  Sol submandibuler bez ekosu azalmış ve eko paterni heterojen olup genişlemiş kanala ait olabilecek hipoekoik tübüler görünüm içermektedir, submandibuler bez posteromedial keminde 1.5 cm uzunlukta, akustik gölgelenmeye yol açan ekojenik görünüm mevcuttur.(kalkül? )
  Sol submandibuler bez medialinde 11 çarpı 5 boyutta reaktif görünümlü lenf nodu mevcuttur.
  Bilateral servikalde 1 cm den küçük reaktif görünümlü lenf nodları mevcuttur.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ocak 29, 2017

   Ali Bey, submandibuler bez içinde kalkül?, çene altı tükürük bezinizde taş olabileceğini ifade ediyor. Eğer tekrarlayan tükürük bezi şişmesi gibi şikayetiniz de varsa, taşın sialendoskopi ile çıkartılması yoluyla tedavinizi yapabiliyoruz.

   cevap
  • Ali ALBAYRAK  Ocak 26, 2017

   USG raporuma göre: Sol submandibuler bez ekosu azalmış ve eko paterni heterojen olup genişlemiş kanala ait olabilecek hipoekoik tübüler görünüm içermektedir, submandibuler bez posteromedial keminde 1.5 cm uzunlukta, akustik gölgelenmeye yol açan ekojenik görünüm mevcuttur.(kalkül? ). Hocam tam olarak ne anlama geliyor bu, iki aydır antibiyotik tedavisi görüyorum, şişlik ilk zamankinden daha küçük ve azalmış bir ağrısı var sizce ameliyat olmam gerekiyor mu doktor bir antibiyotik daha yazdı, bir ay sonra geçmezse tükrük bezin alınacak dedi,çok endişeliyim rica etsem yardımcı olur musunuz.

   cevap
   • Dr. Atilla Şengör  Ocak 27, 2017

    Ali Bey, ultrasonografi raporuna göre “kalkül?”, tükürük bezinizde bir taş olabileceğini ifade ediyor. Günümüzde tükürük bezi taşları için tükürük bezini ameliyat etmiyoruz, bunun yerine taşı sialendoskopi yöntemiyle çıkartabiliyoruz.

    cevap
    • Ali  Şubat 4, 2017

     Peki ayrı bir muayene ücreti gerektiriyor mu Sayın hocam ve sadece özel hastanelerde mi yapılan bir işlemdir, ciddi komplikasyonları var mı

     cevap
     • Dr. Atilla Şengör  Şubat 5, 2017

      Ali Bey, tükürük bezi kanalı içerisinde çalıştığımız için komplikasyon riski çok düşüktür. Ancak uygulama sonrası bir süre bezde şişme olur. İnfeksiyon olasılığını düşürmek için uygulama sonrası antibiyotik öneriyorum. Bununla birlikte taşın çıkmaması, kanalın daralması, delinmesi ve kapanması olasılıkları ile tüm ameliyatlarda olduğu gibi anestezi riskleri de vardır. Diğer sorularınızın cevabını sekreterimden alabilirsiniz.

 14. İbrahim  Ocak 5, 2017

  Merhaba hocam ben İbrahim
  Hocam benim sağ parotis bezim sola göre büyümüş ama bende en ufak bir belirti (ağrı,yemekte ağrı vb.) olmadı. Yaklaşık 1 senedir böyle ve ben bunu çevremdekiler bana yanağın şişmiş dediklerinde farkettim. KBB ye gittim herhangi romotolojik hastalık vb varmı diye kan aldılar ama bir sorun çıkmadı ultrasonda ise sağ parotis bezi boyutları artmıştır yazıyordu.Doktor bana birşeyin gözükmüyor bizim yapacağımız bişey yok dedi ama sağ yanağımdaki şişlik beni rahatsız ediyor ağrısız olsada simetrik değil.Banada yardımcı olabilir misiniz?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ocak 6, 2017

   Olabilir İbrahim Bey, parotis bezlerini büyüten çeşitli hastalıklar var. Elinizdeki tetkiklerle bir gün gelin, hem onları hem de sizi değerlendirip sebebi bulmaya çalışalım.

   cevap
 15. sefer kılıç  Aralık 19, 2016

  Hocam kizima hastaneden verilen rapor.acaba sialenoskopi gerekirmi Sag parotis gland 33*35 mm olup hiperplazik izlendi icerisinde en buyukleri 12.5 mm capta olmak uzere lenf nodlari ve kanallarda genisleme 1.9 mm capta sialolitiaziz izlendi.ayrica komsulugunda en buyugu 13 mm capta laplar izlendi.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Aralık 20, 2016

   Sefer Bey, Ultrasonografiye göre kızınızın yanak tükürük bezinde (Parotis Bezi) yaklaşım 2 milimetre çaplı bir taş saptanmış. Buna bağlı kanallarda genişleme olmuş olabilir. Tekrarlayan yanak şişmeleri de varsa tükürük bezi kanallarını tıkayan taş olasılığı çok yükselir. Ülkemizde tükürük bezi taşlarını 2004 ten bu yana sialendoskopi yöntemi ile çıkartabiliyoruz.

   cevap

 Yorum Ekle