Büyük ve Küçük Tükürük Bezi Taşları

Büyük ve Küçük Tükürük Bezi Taşları

Sialendoskopi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Sialendoskopi (Tükürük Bezi Endoskopisi), tükürük bezi şişen hastalarda, sebebi belirlemek amacıyla tükürük kanallarının içerisine bakmak için kullandığımız bir tanı yöntemidir. Tükürük bezi endoskopisinde kullanılan endoskoplar diğer standart endoskoplardan çok daha incedir, üstelik içinde optik sistemin yanında, kanalın içini yıkamak ve çalışmak için ek yardımcı kanallar bulunur. Dr Atilla Şengör’ün tercih ettiği sialendoskopların çalışma kanalları 0,4 veya 0,8mm’dir; buna rağmen dış çapları ise 1,1mm ve 1,6mm’dir. Üstünkörü ifade etmek gerekirse, bir kürdan inceliğinde olan, fakat üretimi ileri teknoloji gerektiren bu hassas sistemler maalesef yalnız yurtdışından temin edilebildiği için yüksek maliyetlidir. Dr. Atilla Şengör, dünyada 1990’lı yıllarda uygulanmaya başlayan bu yöntemin, 2004 yılından bu yana ülkemizde de tanınması ve yaygınlaşması için büyük çaba sarf etmektedir. Yerli ve yabancı konferanslar ile makaleler hazırlamıştır ve 2008 yılında da bu konudaki ilk Türkçe kitabın yazarlarından birisidir. Çalışmalarından bazılarını “Yayınlardan Seçmeler” bölümünde görebilirsiniz. Sialendoskopi dönemiyle beraber, tükürük bezi kanal tıkanıklığına yol açan hastalıklar ve bunların başında gelen tükürük bezi taşları için yapılan açık ameliyatların sayısı dünya genelinde belirgin azalma göstermiştir.

Çene altı (submandibuler) ve yanak (parotis) tükürük bezlerini tıkayabilen diğer hastalıklara örnek olarak, kanal darlıkları (stenozlar), salgı tıkaçları (mukus tıkaçları), yabancı cisimler, kanal polipleri (et oluşumları) ve iltihabi durumlar verilebilir.

Bu tip hastalıkların temel belirtisi tekrarlayan tükürük bezi şişmeleridir. Uyguladığımız sialendoskopi yöntemi ile tıkayıcı hastalığın ne olduğunu doğrudan görerek belirlemeye çalışırız. Bu teknik kısa süreli, ancak sıklıkla ameliyathane gibi steril bir ortamda yapmayı tercih ettiğimiz bir işlemdir.

Sialendoskopi sırasında saptadığımız örneğin tükürük bezi taşı veya darlık gibi bir hastalığı belirlediğimizde ise, eşzamanlı olarak tedavi yapabiliyoruz. Girişimsel sialendoskopi dediğimiz bu yöntemlere örnek olarak sialendoskopik taş kırma ve çıkartılması, stenoz dilatasyonu (darlık genişletme) ve stentleme verilebilir. Günümüzde tükürük bezi kanal tıkanıklıklarında en önemli tanı ve tedavi yöntemi sialendoskopidir.

Sialendoskopi Bir Ameliyat mıdır?

Sialendoskopi, tükürük bezlerinin kanallarının içerisini görmek için kullandığımız bir muayene yöntemidir. Günümüzde vücuttaki pek çok bölgeyi aydınlatarak görmek ve kayıt almak için endoskop denilen fiberoptik araçlar kullanırız. Tükürük bezi kanallarında kullandığımız endoskoplara ise sialendoskop diyoruz. Yani sialendoskopi bir ameliyat değil, öncelikle bir muayene ve tanı yöntemidir. Buna rağmen, çok ince cihazlar, hassasiyet, donanım, asistan yardımı ve bazen de narkoz gerektirdiği için tanı amaçlı sialendoskopiyi ameliyathane koşullarında yapmayı tercih ediyorum. Tükürük bezi taşı tedavisi veya darlık genişletme gerekenlerde ise, girişimsel sialendoskopiyi bir ameliyat tekniği olarak kabul edebiliriz. Hareketsizlik, hassas ve bazen uzun süren bir çalışma gerektirebileceğinden, bunu hemen her zaman narkoz altında uygularım. Ancak sialendoskopik uygulamaların, tükürük bezinin açık ameliyatla alınması ile kıyaslanamayacak kadar hassas, koruyucu ve hasta için konforlu teknikler olduğunu burada vurgulamak gerekir. Açık ameliyatlarda karşılaşılabilen kalıcı yüz felci, kanama ve damar-sinir hasarı gibi riskler deneyimli ellerde yapılan sialendoskopide bulunmamaktadır.

Sialendoskopi Kitabı

Sialendoskopi Kitabı

Tükürük Bezi Nedir?

Tükürük bezleri, ağzımızın nemli olmasını ve lokmaların kayganlaştırılmasını sağlayan tükürük salgısını üreten organlardır. Yemeklerin yutulması ve sindirilmesinde tükürük salgısının rolü çok önemlidir. Ağız içerisinde dilinizi dudak içlerine değdirdiğinizde pütür pütür hissedilen yüzlerce küçük (minör) tükürük bezi vardır. Ancak bunlardan başka, büyük boyutlu tükürük bezleri de vardır. Büyük tükürük bezlerine majör tükürük bezleri denir ve bunların kanal sistemleri vardır. Büyük tükürük bezleri yanakta (parotis bezi), çene altında (submandibuler bez) ve dilaltında (sublingual bez) bulunur. Büyük tükürük bezlerinin ürettiği tükürük salgısı, kanallar vasıtasıyla, dil altında ya da yanağın iç tarafında bulunan ince deliklerden ağız içerisine boşalır. Bizler sialendoskopi yöntemiyle bu büyük bezlerin tükürük kanallarına girebiliyoruz. Bu sırada, tükürük bezinin şişmesine yol açan bir kanal tıkanıklığı varsa, bu tıkayan etkeni de görerek teşhis ve tedavi edebiliyoruz.

Tükürük Bezi Kanalları Nasıldır?

Tükürük bezini ve kanal sistemini bir ağaca benzetebiliriz. Yapraklı kısmı, bezin tükürük salgısını üreten bölümü (parankim) olarak düşünebiliriz. Parankimin salgı hücrelerinde üretilen tükürük salgısı, çok sayıda ince dalcıklardan, daha kalın dallara ve sonunda bunların birleştikleri gövdeye (ana kanala) doğru taşınır. Tükürük taşıma sistemindeki kanallarının çapları 0,5mm ile 3,2 mm arasında değişmektedir. Ağıza açıldıkları en dar yerine (orifis) huni biçiminde daralır ve burası 0,1mm kadardır. Bu iğne ucu kadar ince olan orifisler (kanalın ağzı) yanak içlerinde ve dil altında bulunur. Dolayısıyla bu çok incecik orifislerde takılan çok küçük çaplardaki taşlar bile tükürük salgısının ağıza boşalmasına engel olabilir. Bu şekilde ilgili bezde (yanak ya da çene altı tükürük bezi) şişme meydana gelir. Sialendoskopi sırasında bu örfisi genişletip kanala giriyoruz ve endoskop çapının izin verdiği kadar, kanal sisteminde uç dallara, yaklaşık 5 ila 9cm mesafeye kadar ilerleyebiliyoruz. Kanal sistemi aynı ağaç dalları gibi bezin içine doğru devam ettiği için, endoskopik olarak “bezin içinde” veya “kanalda diye” bir ayrım söz konusu değildir. Bu ifadeler genellikle sialendoskopide yeterli deneyimi bulunmayanlar tarafından hatalı olarak kullanılmaktadır. Sialendoskopi yönteminde tükürük bezi taşlarının kanal içi, bez içi ayrımı gözetmeksizin toplam 85-90%’ına ulaşabiliyoruz. Zaten şişmeye neden olan tıkanıklıklar da genellikle ana kanal veya kalın dallarda olur; ince ve uç dallardaki sorunlar bezin tamamının şişmesine ve belirgin şikayetlere neden olmazlar.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9Y2WAWuyVbk[/embedyt]

Her Tükürük Bezi Şişmesi Taş mıdır?

Tükürük bezi taşları tükürük kanallarını tıkadığında çene altı (submandibuler bez) ya da yanak tükürük bezlerinde (parotis bezi) şişme yapar. Ancak tükürük bezlerini şişiren başka hastalıklar da vardır. Yukarıda kısaca değindiğim darlıklar dışında, salgı yoğunlaşmaları, kanal polipleri ve yabancı cisimlerle karşılaşıyoruz. Ancak tükürük bezi şişmeleri sadece kanallarının tıkanmasına bağlı olmayabiliyor. Tükürük bezinin salgı üreten hücrelerini (parankim) tutan hastalıklar da vardır. Bunlardan en bilineni çocuklarda görülen kabakulaktır. Kabakulakta yanak (parotis) tükürük bezinin salgı yapan hücrelerinin kabakulak virüsü ile iltihaplanır ve şişer. Jüvenil rekürran parotit (çocukluk çağının tekrarlayan parotis bezi iltihabı), Sjögren gibi romatizmal hastalıklar ve Radyasyon sialadeniti (Tiroid kanseri nedeniyle radyoiyot tedavisi almış hastalar) aslında farklı hastalıklar olsalar da, bu hastalarda görülen salgılama sorunları ve kanal darlıklarına rastlayabiliyoruz; ve bunlarda tükürük bezi kanallarını sialendoskopi ile genişleterek bu hastalara da faydalı olabiliyoruz. Ayrıca giderek büyüyen kitleler iyi huylu veya kötü huylu tümörlere işaret ediyor olabilir; tümörlerde sialendoskopik uygulamaların yeri yoktur. Bu durumların hepsi tükürük bezlerinde şişmelere yol açar. Dolayısıyla tükürük bezi şişmesine yol açan pek çok farklı hastalık vardır. Bunların belirtileri, süresi ve muayene bulgularına göre bazı testlerin de yardımıyla teşhis koyuyoruz. Ancak bir fikir vermek adına, tükürük bezi taşı ya da diğer nedenlerle kanal tıkanıklığı olan hastalardaki tipik bez şişmesi yemeklerle ilişkilidir. Yemek yerken, hatta ekşi tatlar veya sadece kokuyla dahi uyarılan tükürük salgısındaki artışla beraber, eğer tükürük kanalında bir tıkanıklık varsa, tükürük bezi aniden şişer. Eğer tükürük kanalı tam tıkalı değilse şişlik yavaş yavaş iner. Ancak kanal tıkanıklığı arttıkça bezin inmesi daha uzun sürelerde gerçekleşir, kanal tam tıkandığında da ilgili bez sürekli şiş kalabilir.

Sialendoskopi Yeni Bir Teknik midir? Her Hastanede var mı?

Sialendoskopi dünyada ilk olarak 1990 lı yıllarda uygulamaya başlanmıştır. Optik teknolojinin ilerlemesi sayesinde çok ince endoskoplar üretilebilmiş ve kanal içerisinde çalışabilmemizi kolaylaştıran çok hassas araçlar geliştirilmiştir. Ülkemizde 2004 yılında ilk olarak uygulamaya başladığımız bu tekniğe bizler açısından yeni bir teknik değildir. İleri endoskopik deneyim gerektirmesi, uzun ve yurtdışı temelli bir öğrenme süreci olması, sialendoskopların ve araçlarının hassas ve maliyetli oluşları bu tekniğin ülkemizde yaygınlaşmasını yıllarca engellemiştir. Cihaz ve araçların çoğu hastanede bulunmamasına karşın, bizim de katkımız olan tıbbi yayınlar ve konferanslarla, dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık KBB Uzmanlarının çoğuna bu konuyu duyurabildiğimizi söyleyebilirim. Üstelik sayılı birkaç merkezde bu yöntemin uygulanmaya başladığını mutlulukla karşılıyorum. Ancak hala çoğu hastanede maalesef sialendoskopi araçları bulunmadığı gibi, sialendoskopların bulunması da bu cihazların her uzman tarafından kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Sialendoskopistin uygulamayı yaptığı hastanelerde teknolojik alt yapıyı, örneğin taş kırma cihazlarının adaptasyonunu oluşturmuş olması gerekmektedir. Zira bizim uygulamalarımızda taşlı vakalarda, kanal içi kırma yöntemi ve kombine yöntemleri kullanmamız, başarıyı 40%lardan 90%ların üzerine çıkarmamızı sağlamıştır. Pnömatik litotripsi (havalı taş kırma) üzerine çalışmalara ülkemizde 2008 yılında başladık; 2012 yılında 1. Uluslararası Sialendoskopi Kongresinde Cenevre’de dünyaya tanıttık. O günden bu güne bir hayli ilerledik; özellikle Almanlar da taş kırmada bu yöntemi benimsemeye başladı (2019).Sialendoskopide Herhangi Bir Kesi Yapılır mı?

Sialendoskopi yönteminde tükürük bezi kanalının ağzı bazı dilatatör dediğimiz bazı çubuklarla aşamalı olarak genişletilir ve sialendoskop ile kanala girilir. Bunun için ağız içine bir kesi yapılmaz. Ancak eğer kanalın ağzı çok dar ise ve genişletilmeye direnç gösteriyorsa, bu durumda papillotomi dediğimiz 1-2 milimetrelik kontrollü bir çizik ile kanal ağzının açılması gerekebilir. Papillotomi benzer şekilde, kanalın ağıza yakın kısmında, büyüklüğü nedeniyle sıkışan tükürük bezi taşlarını çıkarabilmek için de gerekli olabilir. Bu şekilde, forseps ya da basketle tutulmuş bir taşı dışarı çekerken kanalı zedelememek için titizlikle yapılmış düzgün bir papillotomi kesisi, gelecekte kanalın yapışıklıklar nedeniyle tekrar tıkanmasını önler.

Bunlardan başka, kanaldan sialendoskopik olarak çıkartılması olanaksız olan, ağız tabanında ya da yanak içinde hissedilen büyük tükürük bezi taşlarında da ağız içinden kesi yapılabilir. Tükürük bezi taşı ameliyatı ya da sialodokotomi olarak adlandırılabilecek bu kesiyi sialendoskop ile kanal içerisinde taşın yerini tam olarak belirledikten sonra, tam tükürük bezi taşının üzerine gelecek şekilde yapıyoruz. Bu uygulamaya “sialendoskopi rehberliğinde ağız içerisinden yaklaşım” denir. Bu yöntemde de tükürük bezi taşını çıkarttıktan sonra, sialendoskop ile tekrar tükürük bezi kanalına girerek geride başka bir taş olup olmadığına bakmak gereklidir. Kalan taşlar veya yoğun tükürük tıkaçları yine sialendoskopi ile temizlenebilir. Müdahale bitiminde sialendoskopi ile kanal kontrol edilir ve gerekirse kanalplastisi (sialodokoplasti) ile onarılır, stentlenir. Bu uygulamaların tamamı sialendoskopi eşliğinde yapılmalıdır. Sialendoskopi bulunmayan koşullarda yapılan kanal kesileri yapışıklıklarla, başarısızlıkla ve kanalın tahribatıyla sonuçlanabilir. Bu durumda hasta sialendoskopi ile tedavi şansını da kaybedebilir.

Büyük tükürük bezi taşı

Büyük tükürük bezi taşı

Sialendoskopi İle Büyük Taşlar Çıkarılır mı?

Tükürük bezi kanalına sıkışmış, büyük çaplı tükürük bezi taşlarında taş kırma yöntemi gerekli olabilir. Bu tip tükürük bezi taşlarını pnömotik litotripsi (hava basınçlı) ya da Holmium lazer yöntemi ile kırabiliyoruz. Ancak incecik bir kanalda çevrede ısı nedeniyle termal hasar oluşturması nedeniyle, kendi uygulamalarımda 2008 yılından beri, lazer yerine pnömatik taş kırmayı tercih ediyorum. 1993 yılında Dr. Königsberger’in kullandığı ve yukarıda da bahsettiğim gibi, dünyaya 2012 yılında sialendoskopideki kullanımını hatırlattığımız pnömatik litotripsi, aslında ürologlar tarafından böbrek taşlarını kırmak için de yıllardan beri kullanılmaktadır. Tükürük bezi taşını sialendoskopi sırasında gördüğümüzde, taş kırma probunu taşa değdiriyoruz ve atışlar yaparak kırıyoruz. Dolayısıyla kıracağımız taşın tamamını görebilmemiz gerekiyor. Bu nedenle çoğu tükürük kanalı taşlarının tamamını kırıp çıkartabilirken, bazı büyük taşların gömülü bölümlerine ulaşılamayabilir; b durumda taşın sadece kanalda görülen bölümü kırılabilir. Diğer bir deyişle taşın bir bölümü geride kalabilir. Bu hastalarda kanaldan tükürük akışını sağlayabilmişsek, zamanla taşın kanalın ağzına doğru ilerlemesi ve hatta bazen kendiliğinden çıkması olanaklı olabiliyor. Bu olasılık bıyık taşlarda vardır, ancak 2,5-3 santimetre boyutuna ulaşan taşlarda bile başarı oranı 80%lerin üzerindedir. Dolayısıyla taşın büyüklüğü de, kırma yöntemleri sayesinde sialendoskopi için bir engel oluşturmamaktadır. Donanım, sabır ve deneyimle kanal içerisinden ulaşılabilen her taş çıkarılabilir diyebilirim.

Sialendoskopi Sonrası Hastanede Yatmak Gerekir mi?

Sialendoskopi hasta için ağır bir uygulama değildir. Sialendoskopi sırasında tükürük bezinin kanalı içerisinde çok titiz ve teknik çalışma yapılır. Bu nedenle sialendoskopi yöntemi sonrası hasta hemen ya da birkaç saat içerisinde taburcu edilebilir. Ancak tükürük bezi taşı tedavisi gerektiren hastalarda, kırma ve sialendoskopik çalışma uzun sürebileceği için narkoz altında çalışmayı tercih ediyoruz. Genel anestezi alan hastanın narkozun etkilerini vücuttan atabilmesi için, uygulamadan sonra 5 saat kadar hastane ortamında dinlenmesi veya çok nadiren geceyi hastanede geçirmesi gerekli olabilir. Şehir dışından ya da yurt dışından gelen hastalarımızı da, sadece konaklama amaçlı olarak o gece hastanede ağırlayıp ertesi gün taburcu ettiğimiz olabiliyor.

Sialendoskopi Sonrası Tedavi Süreci Nasıldır?

Sialendoskopi ile taşın çıkartıldığı durumlarda, kanaldan tükürük salgısı hemen akmaya başlar ve bezde hızla düzelme meydana gelir. Bazen sialendoskopi sırasında kanala verilen sıvılar nedeniyle tükürük bezinde geçici bir şişme olabilir. Hastanın bol sıvı alması ve masaj yapması çoğu kez bu şişliğin kısa sürede inmesine yardımcı olur. Çalışmanın uzun sürdüğü vakalarda şişliğin inmesi birkaç saat sürebilir. Genellikle ağrı olmaz, gerilmeye bağlı ağrı olursa parasetamol türü ağrı kesiciler yeterli olur. Sorunları yıllardır olan vakalarda, bezde genel bir sertleşme vardır ve sialendoskopi sonrası bu büyük ölçüde inse de, tamamen diğer taraf gibi olması aylar sürebilir.

Ağız içerisinden yapılan bir uygulama olduğu için, buradan bir iltihaplanma olmasını önlemek için, koruyucu olarak operasyon sırasında ve 2 ila 5 gün süreyle bir antibiyotik kullanımını tercih ederiz. Bazı hastalarda tükürük bezi kanalının ağzı belirli bir süre açık kalsın, tükürük akışına yardımcı olsun diye yerleştirdiğimiz ince plastik bir tüpü (kanül, stent) sialendoskopi sonrası yaklaşık 3 ila 7 gün sonra alırız. Bazı nadir durumlarda 2-3 hafta stentın kalması gerekebilir. Ağız içi mukozasına ince bir iplikle tutturulmuş olan tüpü, ipi kesmek suretiyle kolaylıkla çıkartırız. Ofiste yaptığımız bu işlem hastaya herhangi bir sıkıntı vermez.

Sialendoskopi Sonrası Kontroller Nasıl Olur?

Sialendoskopinin başarılı olduğu, yani taşın/taşların çıkartılmış veya darlıkların açıldığı olgularda yalnız kanalın açıklığını ve salgının kıvamını görmek için 2. haftada ve 1 ay kadar sonra hastamızı görmeyi arzularız. İstanbul dışından veya yurt dışından gelen hastalar için böyle bir zorunluluk yoktur.
Ancak sialendoskopi ile tedavisi olanaksız bir vaka ile karşı karşıyaysak, uzunca bir süre bezin şişme ataklarını takip etmek gereklidir. Bu tip durumlarda, sialendoskopi sırasında kanalın genişletilmesi nedeniyle, çıkmayan taşların da bir kısmı yaklaşık 1 sene içerisinde yavaş yavaş kanalda ilerleyerek kendiliğinden çıkabiliyor. Bazen de ağız içinden tükürük bezi taşı ameliyatına uygun mesafeye gelebiliyor. Bu hastalarda ikinci bir sialendoskopik girişim yapmak faydalı olabilir.  Fakat belirtiler sık tekrarlıyor, hastanın sıkıntılı infeksiyon atakları devam ediyorsa, ancak bu koşullarda bezin ameliyatla çıkartılması da gündeme gelebilir.

Sialendoskopi Sonrası Günlük Hayata Ne Kadar Sürede Dönülür?

Sialendoskopi hasta için yorucu bir uygulama değildir. Yalnız tanısal sialendoskopi yapmışsak ve lokal anestezi kullanmışsak, hasta aynı gün normal hayatına dönebilir. Ancak genel anestezi uygulanmışsa veya uzun süren bir tükürük bezi taşı kırma işlemi gerekli olduysa, hastanın 1-2 gün istirahat etmesi gerekebilir.

Özel Sigortalar Sialendoskopiyi Karşılar mı?

Özel sigortaların poliçe sözleşmeleri, hastalar/müşteriler ile kendi aralarındadır. Özel sağlık sigortalarının, tükürük bezi hastalığının başlangıç zamanı ve poliçe tarihleri ile ilişkili süreçler için belirli kuralları vardır. Uygun koşullarda özel sağlık sigortalarının çoğu sialendoskopik yaklaşımları karşılarlar. Sigortanın bu konuda onay verip vermeyeceği, hastanın sigorta firmasına poliçe formu doldurularak yapılan başvuru sonrasında öğrenilebilir. Türk Tabipler Birliği ve HUV puanlama sistemlerine göre sialendoskopi 300 birimdir; sialendoskopik taş çıkartılması ise 500 birimdir; Sialodokoplasti (tükürük bezi kanalının plastik onarımı) gerekliliği halinde 300/2 birim eklenir.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar

Tükürük bezi taşı tedavisi

Yayınlardan seçmeler

Boyunda kitleler

Bademcik taşları


Sosyal Medyada Paylaş
Yorumlar
 1. Erhan ÖZCAN  Haziran 11, 2018

  Hocam merhabalar. Kilis ilinde görevli jandarma personeliyim. Gaziantep üniversite hastanesinde yapılan muayenemde (Sağ submandibuler bezde kanallar geniş izlenmiş olup submandibuler bez içinde büyüğü 4 mm 4-5 adet dağınık yerleşimli taş izlendi.) Doktorlar daha doğru düzgün kontrol etmeden tükrük bezini almamız gerek dediler. Hocam kafam çok karıştı. Bıçak vurmadan bunların alınabilme olasılığı var mı? Yemek içmek istediğimde canım yanıyor her seferinde. Özel olarak telefonla bana 5 dakikanızı ayirabilirseniz çok sevinirim hocam. Biliyorsunuz izin planlaması sıkıntı oluyor bizde. Ona göre bir ön görüşme yaparak gelmek istiyorum. Teşekkürker.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 12, 2018

   Erhan Bey geçmiş olsun, tükürük bezi endoskopisi yani sialendoskopi dönemi ile beraber artık tükürük bezi taşları için tükürük bezi alınması gibi ameliyatlardan vazgeçildi. Dünyada 1990 lı yıllardan beri, ülkemizde ise 2004 yılından bu yana, sialendoskopi ile yaklaşık %90 başarı oranıyla taşları kanaldan çıkartabiliyoruz. Elbette bu konuda gerekli deneyime ve teknolojik donanıma sahip olmak ön koşul. Bu yöntemin ülkemizdeki öncüsü olarak bu gerekliliklere sahibiz, inşallah size de faydamız dokunabilir. Planlama konusunda 02123512401 numarayı aradığınızda sekreterlerim size yardımcı olacaklardır.

   cevap
 2. Sema  Haziran 7, 2018

  Hocam merhaba. Dil altı tükürük bezinde polip benzeri et parçaları var 5 aydir. Gitrigim doktorlar tükürük bezinde tahribat olabilir diye opere etmiyorlar. Manisadayim esim afrinde operasyonfa. Yardimci olur musunuz ona gore icin alıp gelicek esim

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 8, 2018

   Sema Hanım geçmiş olsun. Önce hastalığınızın ne olduğunu anlamalıyız. Tükürük bezi kanalları ile ilgiliyse size sialendoskopi ile yardımcı olabilirim. Yalnız dil altı (sublingual) bezin kanal sistemi sialendoskopiye uygun olmayabilir. Bu yöntemle çene altı (submandibular) ve yanak (parotis) bezlerinde faydamız olabiliyor. Yine de geldiğinizde muayenenizi yapıp tetkiklerinizi incelediğimde bu yöntemi size uygulayıp uygulayanayacağımı anlarız.

   cevap
 3. Mehmet  Haziran 1, 2018

  Degerlo hocam bu uygulamanin maliyeti nedir.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 4, 2018

   Mehmet Bey iyi günler, 02123512401 numarayı aradığınızda sekreterim sialendoskopi için doktor ücretimizi ve hastane seçeneklerinizi size bildirecektir.

   cevap
 4. Fatma  Mayıs 12, 2018

  Hocam iyi günler benim sağ tükürük beziyle dudak sinir damarı arasında sıkışmış bir şekilde 1,5cm uzunluğunda 6mm kalınlığında taş var bir kac doktora gittim Bursa da tükürük bezini Almamız lazım buda ağız felcine %100 neden olur dedi çok korkuyorum acaba tedavisi var mı nolur hocam geri dönüş yaparmısınız hemen

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Mayıs 15, 2018

   Fatma Hanım, tükürük bezi taşınız büyükçe, fakat bunları günümüzde sialendoskopi ile kanal içerisinden çıkartabiliyoruz. Kanal içinde çalıştığımız için ameliyatın riskleri bu uygulamada bulunmuyor. Taşınız eğer kanal içerisinden ulaşılabilir bir taşsa bunu çıkartabilmek için, kırma yöntemleri dahil tüm teknolojilere sahibiz.

   cevap
 5. Engin Orhanoğlu  Nisan 6, 2018

  Değerli Hocam merhaba,
  Bundan 2-3 ay evvel sağ taraf tükürük bezimdeki 3-4 mm boyutundaki taşın sialendoskopi yöntemi ile çıkartılması amacıyla İstanbul Taksim Acıbadem hastanesinde bu konuda uzman yine değerli bir doktorumuza (isim vermiyorum.) ameliyat oldum. Doktor Bey bana taşı sialendoskopi ile çıkartamadığını çünkü taşın ağız bölgesinden çok uzak bir noktada (kanal başlangıcında) kanala gömülü bir şekilde olduğunu söyledi. Fakat ameliyat esnasında kanalı genişlettiğini ve taşın zamanla kanalın içerisine düşme olasılığının olduğunu , bende de ağrı sızı şikayetleri olmadığından bir süre beklemem gerektiğini söyledi. Allah a şükür çene altımda şişme olsa da ağrım sızım bir şeyim olmuyor. Ama bu konu kafama çok takıldı. Hocam, el elden üstündür derler sizce bu taşın çıkma ihtimali var mıdır? Taşın aynı yöntemle çıkma ihtimali yoksa tekrar ameliyat parası vermek istemiyorum. Değerli bilgilerinizi rica ederim.
  saygılarımla,

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Nisan 7, 2018

   Engin Bey, gömülü tükürük bezi taşları sialendoskopi sırasında güçlük yaratabilir. Taşa kanal içerisinden ulaşılamaması halinde çıkartılamayabilir. Fakat pnömotik litotripsi ile (darbeli taş kırma) bu tip gömülü taşları kanal içine düşürebildiğimizde parçalar halinde çıkartabiliyoruz. İnstagramda daha önce çıkarttığım bu tip taşlardan bazılarına ait resimleri görebilirsiniz. Bunun alt yapısı her hastanede olmayabilir. Ben kullandığım hastanelerde bu ekipmanlarımı eksiksiz oluşturdum; 14 senedir de bu konuda çalıştığım için eğer tecrübemden faydalanmak isterseniz elimden geleni yaparım.

   cevap
 6. Dilek  Mart 20, 2018

  Hocam iyiakşamlar bendede tükürük bezinde taş var 15 gün arayla intahaplanma yapıyor ne yapmam gerekir şimdiden teşekkürederim

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Mart 21, 2018

   Dilek Hanım, tükürük bezi taşlarını sialendoskopi yöntemi ile çıkartabiliyoruz, fakat önce iltihabınızı iyileştirmeliyiz. Bu amaçla bir gün muayenehanemize geldiğinizde sizi değerlendirir, bu yöntem ve olasılıklar hakkında detaylı olarak konuşuruz.

   cevap
 7. Yaşar  Mart 20, 2018

  Hocam merhaba. Benim sağ yanakta tükürük bezimde 10mm boynda taş var

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Mart 21, 2018

   Geçmiş olsun. Bizde de bu taşı çıkartabilecek sialendoskopi yöntemi, taş kırmak için gerekli donanım, yaklaşık 14 senelik deneyim ve bu sayede %90 civarında başarı oranı var.

   cevap
 8. selami  Mart 15, 2018

  Hocam 1 yaşındaki oğlumun 1 saatlik uykuda sol çene altı aniden şişti.ANtibijotik kullndık 14 gündür şişlik azalarak 15mmx11mm çapına düştü.Fakat sertlik devam ediyor.Ultrasonda uzmanın tanımı sol tükrük bezinde 15mmx11mm büyüme ve etrafındaki lenflerde 6mm x 8mm akut reaksiyonlar yazıyor.
  Bu durumda tükrük taşımıdır acaba?Tükrük taşı için daha çok küçük değil mi 1 yaş?cevabınıya şimdiden teşekkür ediyorum.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Mart 17, 2018

   Selami Bey, taş yönünde bir ifade rapor edilmemiş. Daha çok akut iltihabi koşullar olabilir. Doktorunuz gerekli görürse yönlendirecektir.

   cevap
 9. Yasemin Kırbaşoglu  Şubat 15, 2018

  Merhaba Atilla bey benimde Annemin tükürük bezinde taş var biz Bursa da ikamet ediyoruz burda bu ameliyatı yapan yok üniversitede açık ameliyat dediler istanbulda bu ameliyatın açık olmadan yapılabildigıni söyleşiler sizi internette buldum ve yazmak istedim bize yardımcı olabilirmisiniz sol parotid glandda belirgin gland içersinde ve komşuluğunda en büyükleri 8×5mm boyutlarında birkaç adet lap ile uyumlu hipoekoik solid nodül izlenmiş sağ parotid gland yüzeyel lobda yaklaşik 17×9mm boyutlarinda apse ile uyumlu sıvı koleksiyonu ve bu koleksiyon komşulgunda 3mm çaplı taşa ait ekojenite izlenmiştir Ayrıca gland parankimi heterojendir ve dukutuslarda dilatasyon mevcuttur bulgular sağ paratid akut sialadenit ve apse ile uyumludur. Gibi bir rapor var elimizde dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım size ulaşmak isterim isin özeti teşekkür ederim iyi akşamlar

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Şubat 18, 2018

   Yasemin Hanım geçmiş olsun. Tükürük bezi taşı nedeniyle kanal sisteminde genişlemeler, iltihaplanma ve abse oluştuğu tarif ediliyor. Sialendoskopi ile tükürük bezi taşlarını çıkartabiliyorum. Bu konuda 14 senedir yaklaşık %90 başarı oranı ile çalışıyoruz; tek koşul taşı kanal içerisinde görüp ulaşabilmek. Umarım size de faydalı oluruz. Yalnız akut iltihaplı dönemde bunu yapamıyoruz; iltihap nedeniyle kanal daraldı olabiliyor. Bulunduğunuz yerde bu dönemi tedavi ettirdikten sonra, sialendoskopik yaklaşım için annenizi değerlendirmek ve görüşmek üzere İstanbula bekleriz. Saygılarımla

   cevap
 10. sadun ilgün  Şubat 12, 2018

  Hocam merhaba 4 senedir cene altim şişiyordu doktora gittim ve tükürük bezi içinde taş olduğunu söyledi başta yılda bir şişiyordu şimdi üç ayda bir şişiyor ve sertleşiyor ağrıyor sizce ne yapmam gerekiyor sizden haber bekliyorum

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Şubat 16, 2018

   Sayın Sadun İlgün, 14 senedir tükürük bezi taşlarını sialendoskopi yöntemi ile çıkartıyorum. Sizi de inşallah tedavi etme fırsatımız olur. Saygılarımla

   cevap
 11. Hakan  Ocak 9, 2018

  Hocam merhaba 13 yaşıda oğlumda kronik tükürük bezi iltihabı teşhisi konuldu sialendokopi yapıldı Şişliklerimiz devam ediyor.ergenlik bitiminde hastalığın geçme ihtimali yüksek olduğu söylendi.bu yeşhisle ilgilibize ne önerebilirsiniz ne yapabiliriz fikir beyan ederseniz minneter kalırım.saygılar

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ocak 10, 2018

   Hakan Bey, kronik sialadenitin çocuklarda birkaç nedeni olabilir. Tükürük bezi taşları, Jüvenil rekürran parotit, darlıklar ve Sjögren sendromu bunlar arasında sayılabilir. Sialendoskopi sırasında bunlardan hangisi teşhis edildiyse, aslında önerileri buna göre doktorunuz size yapmış olmalıdır. Benim fikrimi merak ediyorsanız, yapılmış olan sialendoskopiye ait raporlarla beraber oğlunuzu getirebilirsiniz. Hatta net bir sonuç alabilmek adına belki benim de sialendoskopi yapmam gerekli olabilir.

   cevap
 12. Ufuk Çırpan (Byn)  Aralık 21, 2017

  Hocam iyi aksamlar. Benim yaklasik 9 aydir dil altimda sislik ve agrimla ilgili olarak bugun yapilan ultrason sonucunda “her iki submandibular bezin boyutlari normal sinirlardadir. Ancak solda daha belirgin parakim ekolari hafif kabalasmistir. Solda glandin orta kesiminde tukruk kanalinda hafif minimal tubuler-kistik fokal genislemelerde izlenmis olup, bu seviyede tukruk kanali icerisinde 1,5 mm’ lik lineer kalkulu dusundurur ekojenite izlenmistir…..” seklinde tespit yapildi. Sozkonusu tasin girisimsel sialendoskopik yontemle cikartilip tedavimin yapilmasi mumkun mudur acaba. Bu yontemin basari orani ve riski hakkinda bilgilendirme yapabilirseniz sevinirim. Selam ve saygilarimla.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Aralık 25, 2017

   Ufuk Bey, sialendoskopi yönteminin en temel amacı, tükürük bezlerinin kanallarındaki taşları çıkartmaktır. Eğer belirtildiği boyutlarda ise ve kanal içerisinde ben bunu görebiliyorsam, kısa bir anestezi ile bu taşı 15-20 dakikada alabiliriz. Ben sialendoskopi konusunda yaklaşık 14 senedir çalışıyorum, başarı oranım %90 civarında. Sizinki gibi küçük taşlarda da daha yüksektir diyebilirim. Endişe etmeyin, ancak bir gün gelmelisiniz ve tüm süreci ayrıntıları ile konuşmalıyız.

   cevap
 13. Abdullah  Aralık 9, 2017

  Hocam merhaba. Benim sol submandibüler bez kanalında büyüğü 4.5 mm boyutlu 2 adet kalkülüm izlendi. Ayrıca taşlarım tükürük bezi kanalında imiş. Yaşadığım şehirdeki doktor tükürük bezini alma ameliyatı yapmayı tavsiye etti.sialendoskopi ile ilgili taşları çıkarma ihtimaliniz nedir ve olası riskleri nelerdir?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Aralık 12, 2017

   Abdullah Bey, tükürük bezi taşları için günümüzde artık tükürük bezi açık ameliyatla alınmıyor. Dünyada neredeyse 30 senedir, ülkemizde ise 2004 yılından beri tükürük bezi taşlarını sialendoskopi yöntemiyle çıkartabiliyoruz. Benim bu teknikle başarı oranım yüzde doksanın üzerindedir. Açık ameliyattaki yüz felci riski bu yöntemde yoktur. İnşallah size de faydalı olabiliriz. Saygılarımla

   cevap
 14. Mehmet YALÇIN  Kasım 29, 2017

  Merhaba hocam,
  Benim de ultrason raporumda özet olarak “duktus proksimal kısımda çap 2.4 mm, distale yakın 4.8 mmdir ve bu düzeyde lümende 4*2mm ve 3.2*1.8 mm boyutunda 2 adet taş izlendi ” yazıyor gördüğüm kadarıyla sol submandibular bezin tam çıkış kısımda 2 adet taş var. Ameliyatsız çıkartılma şansı nedir? bilgi verirseniz memnun olurum.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Aralık 3, 2017

   Mehmet Bey, bu tip tükürük bezi taşlarını sialendoskopi ile çıkartma oranım %90’ın üzerindedir. Bir gün geldiğinizde tüm ayrıntıları konuşup tedavi planınızı yaparız, merak etmeyin.

   cevap
 15. nedim aydinlandi  Kasım 13, 2017

  hocam merhaba, yapilan boyun ultrasonumda sol tukruk bezimde sol submandibular gland orta ve üst bölümde duktus icersinde en buyugu 3,8 mm capinda olan birkac adet taş gorundu. doktorum; taslarin asagida oldugunu ve sadece ameliyatla komple bezin alinmasi gerektigini soyledi. ama ben ameliyat istemiyorum. sizi gorunce cok sevindim acikcasi ameliyattan baska da cozumu varmis diye. acaba sialendoskopiye uygun muyum ?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Kasım 15, 2017

   Nedim Bey geçmiş olsun, merak etmeyin. Tükürük bezi taşınız ultrasonografi raporunda belirtildiği gibiyse bunu büyük olasılıkla sialendoskopi ile çıkartırız. Muayenenizi yapmak ve uygulamanızı planlayıp detayları görüşmek üzere sizi bekleriz.

   cevap

 Yorum Ekle