Sialendoskopi Kitabı

Sialendoskopi Kitabı

Tükürük Bezi Taşı Tedavisi

Tükürük bezi taşı tedavisi yani tıbbi adıyla sialolitiazis tedavisini günümüzde tükürük bezi kanalları içerisinden yapıyoruz. Tükürük kanallarının çapları 2-3 mm kadardır. Ağız içerisine açıldıkları noktalar ise iğne ucu kadardır (0,1 mm). Bu nedenle çok küçük taşlar dahi tükürük kanalını tıkayabilir; yanak veya çene altında şişmeye yol açabilir. Diğer bir deyişle, çeşitli tetkiklerde görülemeyen 2 milimetreden küçük taşlar da, 3-4 santimetre çapına ulaşmış büyük taş da hastanın tükürük bezini şişiren neden olabilir. Çene altı veya yanak tükürük bezleri tekrar tekrar şişen hastalarda genellikle ilk başta tükürük kanalını engelleyen bir taş olduğunu düşünürüz. Günümüzde bu tip durumların en doğru teşhis yöntemi sialendoskopidir. Tükürük bezi taşını doğrudan gözle görmemizi sağlayan sialendoskopinin yerini başka hiç bir tetkik tutamaz.

Tanısal amaçlı tükürük bezi endoskopisi ile tükürük kanalını tıkayan hastalığın ne olduğunu görüyoruz. Eğer bu bir taş vakası ise taşın konumu, boyutları, adedi  ve çıkartılıp çıkartılamayacağını belirliyoruz. Diğer bir deyişle, herhangi bir tükürük bezi taşının çıkartılıp çıkartılamayacağı söyleyebilmenin tek yolu sialendoskopi yapmaktır. Tükürük bezi endoskopisi (sialendoskopi), sialolitiazis (tükürük bezi taşı) başta olmak üzere, tükürük kanallarındaki darlıkların ve diğer kanal hastalıklarının teşhis ve tedavisinin günümüzdeki en gelişmiş yoludur.

Girişimsel sialendoskopi ile boyutları uygun olan, kanal içerisinde serbest dolaşan taşları forseps ve sepet (basket) adı verilen çeşitli araçlarla tutup çıkartabiliyoruz. Bu araçlarla tutulamayacak büyüklükteki taşları da kanal içerisinde kırdıktan sonra parçalar halinde çıkartabiliyoruz. Tükürük bezi taşı kırma konusunda başarı oranı %80 dolaylarındadır. Ancak buna rağmen bazı kırılmayacak sertlikteki büyük taşlar, kanala gömülü tükürük bezi taşları, ya da tükürük bezinin uç dallarında olanlar (yani bezin içindeki taşlar) çıkartılamayabilir. Yine de bu gibi durumlarda bile sialendoskopik yaklaşım sırasında tükürük kanalını genişletmek ve kısaltmak gibi uygulamalar yapabildiğimiz için, bu tip taşların zaman içerisinde kendiliğinden düşme olasılığını arttırabiliyoruz.

Sialendoskopi, ileri endoskopi becerisi ve sialendoskopi üzerine yoğun eğitim almış uzmanlarca yapılabilen ileri teknolojik bir tanı yöntemidir.  Sialendoskopi sırasında müdahale yapabilmek için, örneğin tükürük bezi taşı kırma gibi bir tedavi yapabilmek için, hekimin lazer ya da havalı taş kırma (pnömatik litotripsi) yöntemlerini kullanabiliyor olması, bu cihazların ekipmanları arasında bulunması ve sialendoskopik kullanım için uyarlanmış olması gerekiyor. Sialendoskopi yönteminin ülkemizdeki öncülerinden olan Dr. Atilla Şengör’ün tükürük bezi taşı kırma yöntemi üzerine hazırlanmış olan videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Tükürük Bezi Taşı Nedir?

Tükürük bezi taşları, tükürük kanallarını tıkayabilen kalsiyum içerikli yapılardır. Tıptaki adı sialolithiasis, sialolitiazis veya kalküldür. Tükürük salgısının yoğun olması, tükürük akışındaki bazı sorunlar veya çeşitli hastalıklar nedeniyle oluşan kalsiyum birikintileri zamanla bir taşa dönüşebilir ve bu da büyüyebilir. Tükürük bezi taşları tek ya da birden fazla sayıda olabilir ve bunlar tükürük bezi kanalını tıkayabilir. Tükürük kanalı tıkanmasının en tipik belirtisi yanakta veya çene altında şişme olmasıdır. Bu şişmeler özellikle yemek yerken tekrarlamaktadır.

Tükürük bezi taşları 1 milimetre kadar küçük de olabilir, 7 santimetre çapına da ulaşabilir. Tükürük bezi taşlarının her sene ortalama 1mm kadar büyüdüğünü biliyoruz. Taşlar büyüdüğünde tükürük kanalının duvarına yapışabilir hatta kanal içine de gömülebilir. Dolayısıyla erken evrede sialendoskopi ile çıkartılabilecek bir taşın tedavisi eğer geciktirilirse, ameliyatsız çıkartılma olasılığı düşebilir. Geçmişte tükürük bezi taşı tedavisinde, bunlardan ağız içinde ele gelenler bir kesi yardımıyla çıkartılmaya çalışılırdı (tükürük bezi taşı ameliyatı, sialodokotomi). Bu işlemin olanaklı olmadığı hastalarda tükürük bezi taşının kendiliğinden düşmesi beklenirdi. Fakat iltihaplanmalar sıklaştığında ve hastanın tahammülü kalmadığında, ameliyatla bezin alınması gündeme gelirdi. Günümüzde artık tükürük bezi taşlarının teşhisi ve tedavisinin her aşamasında önce mutlaka sialendoskopi yöntemini kullanıyoruz.

Tükürük Bezi Taşlarının Yapısı Nedir?
 Büyük tükürük bezi taşı

Büyük tükürük bezi taşı

Çoğu tükürük bezi taşının bileşiminde kalsiyum fosfat ve daha az hidroksiapatit yapılı karbonatlar vardır. Bunlar magnezyum, çinko, amonyak, potasyum tuzları ve organik maddelerle birleşerek tükürük bezi taşlarını oluştururlar. Yanak (parotis) tükürük bezinde 50%, çene altı (submandibuler) tükürük bezinde 20% oranında bulunan organik maddelerin kaynağı ise glikoproteinler, mukopolisakkaritler ve hücre artıklarıdır. Organik bileşen ne kadar yüksekse tükürük bezi taşlarının filmlerde görülmesi olasılığı o kadar düşüktür. Buradan çıkartılabilecek bir sonuç olarak: Tomografi ve röntgen gibi X ışını kullanan görüntüleme yöntemleri veya ses dalgaları kullanan Ultrasonografi gibi yöntemlerde, taşların boyutları gerçekte olduğundan daha farklı görülebilir. Örneğin tetkiklerde 5mm olduğu belirtilen bir taş, sialendoskopide 1,5cm olarak karşımıza çıkabiliyor. Hatta görüntüleme yöntemleri ile sialolitiazisi (taşı) olmadığı söylenen vakalarda, sialendoskopi sırasında tükürük bezi taşı ile karşılaşabiliyoruz; bazen tam tersi de olabiliyor. Sialendoskopi taşları ve boyutlarını doğrudan görebilmemizi sağlıyor.

Tükürük Bezi Taşı Belirtileri Nelerdir?

Tükürük bezi taşı olan hastaların tipik belirtisi yemek yerken, ya da yemekten sonra, yanakta veya çene altında şişme olmasıdır. Tükürük salgısı üretildiğinde, tükürük akışını engelleyen bir durum varsa yanak veya çene altı tükürük bezi şişer. Eğer kanal tam tıkalı değilse, tükürük örneğin bir darlıktan ya da taşın kenarından sızabiliyorsa, şişen tükürük bezi bir süre sonra normal boyutlarına iner. Bazı hastalar bu durumu yıllardır yaşadıklarından, ancak tükürük bezleri inmediğinde, şiş kaldığında telaşlanırlar. Tükürük bezi şişmesini ilk defa yaşayan hastalarsa hemen o an telaşa kapılırlar. Hastalar, on binde bir (1/10000) oranında görülen tükürük bezi taşı hastalığını çevrelerindeki kimsede o ana kadar görmemiş oldukları için kime danışacaklarını da bilemezler.

Tükürük bezinde şişme bazen iltihaplı bir atak ile ortaya çıkar. Ancak her iltihaplanma tükürük taşına ya da kanal tıkanıklığına bağlı olmayabilir. Ancak tekrarlayan iltihaplanmaların temelinde tükürük bezi taşını mutlaka düşünmek gerekir. Ağız içi bir müdahale, bir üst solunum yolu infeksiyonu ya da herhangi bir neden olmaksızın tükürük bezinde şişme, ağrı ve kızarıklık meydana gelir. Tıpta akut sialadenit dediğimiz bu iltihaplı tabloda hasta genellikle bir KBB Uzmanı tarafından tedavi edilir. Yapılan tetkikler sonucunda hastaların bazılarında tükürük bezi taşı saptanabilir. Tükürük bezi taşının diğer belirtileri arasında yanakta ya da çene altında gerginlik hissi, tükürük kanalı ağızlarında şişme, yoğun jel gibi ya da iltihaplı salgı, dil altında ya da yanakta taşın hissedilmesi, batma sayılabilir.

Kırılmış tükürük bezi taşları

Kırılmış tükürük bezi taşları

Tükürük Bezi Taşı Neden Olur?

Tükürük bezi taşı oluşumunu açıklayabilecek fikirlerin birincisi, tükürük salgısını üreten bezin hücrelerinde mikro boyutlu bir taşın oluşarak kanala düşmesi, bunun bir çekirdek gibi davranarak çevresinde kalsiyum tabakaları oluşturması ve zamanla büyümesidir. İkinci fikir, yoğunlaşmış bir mukus salgısının (mukus tıkacı) çekirdek gibi davranması ve sialolitiazise yol açması üzerinedir. Bu iki olasılıkta da kanal veya bezin kendisinden kaynaklanan bir çekirdek varlığı söz konusudur. Üçüncü yani sonuncu olasılıkta ise ağızda bulunan organik maddeler, bakteriler, besin maddeleri veya yabancı maddeler tükürük bezi kanalından içeriye girerek taşlaşmaktadır. Elbette bu üç durumda da tükürük salgısı akışının yavaşlamış ve yoğunlaşmış olması tükürük bezi taşı oluşumunu hızlandırabilir. Tükürük bezi taşı tedavisinin bir parçası olarak bu hastalara bol su içmelerini önermemiz bu yüzdendir. Tükürük bezi taşlarının her yıl ortalama 1milimetre kadar büyüdüklerini biliyoruz. Tükürük bezi taşı olan hastalarda sıkça gördüğümüz ortak özellikler arasında az sıvı alınması, sigara içilmesi ve sebzeden fakir beslenme sayılabilir. Sigara tükürük salgısını azaltıp yoğunlaştırmaktadır. Tahıl ve hububatlarda bulunan fitatlar kristalleşmeyi önlerler. Bu gıdalardan fakir beslenen, yani et ağırlıklı beslenenlerde tükürük salgılarında fitatların az bulunduğu bilinmektedir. Bu durum tükürük bezi taşı oluşumunu kolaylaştırır. Tükürük bezi taşları, böbrek taşlarından farklı olarak, serumdaki kalsiyum ve fosfat düzeyleri ile ilişkili değildir. Yani böbrek taşı ya da safra kesesi taşı ile tükürük bezi taşının herhangi bir ilişkisi yoktur. Sialolitiazise yol açtığı bilinen tek sistemik hastalık “Gut hastalığı” dır.

Tükürük Bezi Taşı Tehlikeli mi?

Tükürük bezi taşı kanser gibi korkulacak bir durum değildir. Bunun gelecekte bir kansere dönüşme olasılığı da yok denecek kadar azdır. Tükürük bezi taşı, yanak veya çene altı tükürük bezlerinde mekanik tıkanıklığa bağlı şişme ve iltihaba yol açabilir.Tükürük bezindeki iltihap şiddetli olduğunda tehlikelidir, zira tükürük bezlerinin komşu oldukları boyun bölgesinde çeşitli sinir, damar veya hayati yapılara iltihap yayılabilir. Bunun dışında bezin ameliyatla çıkartılmasının da aynı riskleri vardır. Geçmişte tükürük bezi taşı tedavisinde sadece tükürük bezi taşı ameliyatı önerilirken, günümüzde sialendoskopi yöntemi ile bu hastaları çoğu kez tedavi edebiliyoruz.

Tükürük Bezi Taşı Nasıl Önlenir?

Tükürük bezi taşı olan hastalarda görülen ortak özellikler az sıvı almaları, sigara içmeleri ve sebzeden fakir beslenmeleridir. Böbrek taşlarına özellikle kalsiyum metabolizması ile ilgili hastalıkların yol açtığı bilinir. Ancak tükürük bezi taşları ile ilgili olarak bilinen “gut hastalığı” dışında başka sistemik bir hastalık bulunmamaktadır. Tekrarlayan tükürük bezi iltihaplanmaları ya da inflamatuvar hastalıkları,  tükürük bezinin işleyişini bozabilir ve salgı akışındaki aksamalar tükürük bezi taşı oluşumuna eğilim yaratabilir. Jüvenil rekürran parotit (çocukluk çağının tekrarlayan parotis bezi iltihabı), Sjögren gibi romatizmal hastalıklar ve Radyasyon sialadeniti (Tiroid kanseri nedeniyle radyoiyot tedavisi almış hastalar) aslında farklı hastalıklar olsalar da, bu hastalarda görülen salgılama sorunları nedeniyle eş zamanlı tükürük bezi taşlarına rastlayabiliyoruz. Hastaların bol sıvı almaları ve sigarayı bırakmaları tükürük salgısını olumlu etkiler. Hastaların dengeli beslenmeleri yani özellikle sebzelerde bulunan fitatlar sialolitiazis oluşumunu önleyen maddelerdir. Ancak tükürük bezi taşı oluşmuşsa, teşhis edilmişse veya buna eğilim yaratan durumlar söz konusu ise, mutlaka bir sialendoskopistin görüşünü almak gereklidir. Tükürük bezi taşı oluştuktan sonra, artık önlem almak değil, tedavi ettirmek gereklidir.

Tükürük Bezi Taşı Çıkartılmasında Sialendoskopi Dışında Bir Yöntem Var mıdır?

Ağız içerisinden, kanal ağzına yakın ve elle hissedilebilen taşlarda, kanala ya da taşın üzerindeki ağız mukozasına yapılan bir kesi ile taş çıkartılması geçmişte sıkça uygulanan bir yöntemdi. Bu şekilde körlemesine taş çıkartılsa bile, bunun arkasında, kanalın/bezin diğer bölümlerinde başka bir taş kalıp kalmadığı bilgisi edinilmemiş oluyor. Bu uygulama eğer mutlaka gerekiyorsa, bunu günümüzde yine mutlaka sialendoskopi rehberliğinde yapmayı tercih ediyoruz. Kanalın onarılması (sialodokoplasti) sırasında yine sialendoskopi rehberliği ve kontrolüne ihtiyaç duyuyoruz. Sialendoskop rehberliği olmadığında bu tip kesiler sonrası yapışıklıklar veya kanal darlıkları maalesef azımsanmayacak sayıdadır. Yapışıklıklar nedeniyle tükürük kanalı tamamen kapanmış hastalarda sialendoskopik tedavi şansı da ortadan kalkabilmektedir.

ESWL, yani dışarıdan şok dalga yöntemi ile taş kırma, böbrek taşları olanlarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu uygulama tükürük bezi taşlarında da yapılabilir, ancak ülkemizde bu konuda çalışan merkez maalesef çok az sayıdadır. Ayrıca tükürük kanalları çok ince ve ağız içerisine açılan ağzı (0,1mm) çok dar olduğu için, ESWL yöntemiyle parçalanan taşların böbrek taşlarındaki gibi kendiliğinden dökülmesi çok zordur. ESWL sonrasında yine sialendoskopi ile girilerek taş parçalarının tükürük bezi kanalından çıkartılması gerekli olabilmektedir. ESWL şok dalga ile kırma yöntemini, sialendoskopi ile taşı çıkmayan ancak kanalı genişlettiğimiz olgularda, yani sialendoskopiden sonra tercih ediyoruz.

Tükürük bezi taşı tedavisinde kesin çözüm olarak tükürük bezinin ameliyatla alınması olduğunu savunan ekoller de mevcut. Sialendoskopistler için bu tip yaklaşımları böbrek taşı için böbreği almakla eşdeğer görmek olanaklıdır. Günümüzde artık tüm cerrahi branşlarda organ koruyucu yöntemleri tercih ediyoruz. Yani bu konu için, eğer olanaklarımız mevcutsa, bezi almak yerine, taşı çıkartmayı tercih ediyoruz.

Sialendoskopi İle Tükürük Bezi Taşı Kesin Olarak Çıkarılır mı?

Sialendoskopi, yani tükürük bezi endoskopisi çok incelikli bir tekniktir. 1,1 veya 1,6mm çaplı sialendoskoplar içerisinden hem görüş, hem yıkama, hem de uygulama yapıyoruz. Bu şekilde taş kırma ya da taşı tutup çıkarma gibi müdahaleler yapıyoruz. Neredeyse bir kürdan inceliğinde bir araçla çalışarak ortalama 3mm çapındaki kanal içerisinden, büyüklükleri ve sertlikleri değişken olan tükürük taşlarıyla mücadele ediyoruz. Sialolitler kanalda serbest gezinir halde ve kanal çapından küçükse hemen tutup çıkartabiliyoruz. Ancak büyük boyutlu ve sert taşlarda saatlerle çalışmak gerekebiliyor. Ayrıca kanal duvarına yapışık veya gömülü tükürük bezi taşları da var. Bunları ve çok büyük ya da bezin içindeki tükürük bezi taşlarını bazen çıkartabilmek mümkün olmayabiliyor. Tükürük bezi kanalının çapı da önemli, ana kanal eğer endoskopun genişliğinden daha inceyse sialendoskop ile kanala giremek olanaksız oluyor. Neyse ki bu gibi olumsuz durumlar hastaların az bir bölümünde görülüyor. Kısacası sialendoskopi çok teknik ince bir uygulama ve tedavi başarısı pek çok faktöre bağlı. Tükürük bezi taşının endoskopik yolla çıkartılıp çıkartılamayacağını önceden söyleyebilmek maalesef herhangi bir görüntüleme yöntemi ile de mümkün değil. Bunu söyleyebilmenin tek yolu sialendoskop ile tükürük bezi kanallarına girip tükürük bezi taşına veya tıkayıcı hastalık ne ise ona bakıp görmektir. Bununla birlikte tükürük bezi endoskopisinin başarısı ortalama %80 civarındadır. Başarı oranı taş kırma donanımı, gelişmiş güncel sialendoskoplar ve deneyimle doğru orantılıdır.

Taş Çıktıktan Sonra Tükürük Bezi Çalışır mı?

Yapılan bilimsel araştırmaların sonucuna göre, tükürük bezi taşı nedeniyle ameliyat edilmiş hastalarda, tamamı çıkartılan tükürük bezlerinin, en az yarısının normal veya normale yakın olduğu belirlenmiştir. Tükürük bezi kanallarındaki tıkanma açıldığında, tükürük bezlerinin bir tamir sürecine girdikleri ve içlerinde bulunan kök hücrelerin, salgı üreten hücrelere dönüştükleri bildirilmiştir. Dolayısıyla tükürük bezi taşı çıkartıldıktan sonra, azımsanmayacak sayıda hastanın tükürük bezi işleyişinde düzelme olmaktadır.

Bu nedenlerle, tükürük bezi taşı olan hastalarda prensip tükürük bezini koruyarak taşı çıkartmak olmalıdır. Yani tükürük kanallarında tıkanıklığı olan hastalarda günümüzde öncelikli tedavi yöntemi sialendoskopidir. Tükürük bezinin açık ameliyatla alınması ancak son seçenek olarak düşünülmelidir.

Tükürük Bezi Taşı Tekrarlar mı?

Taş sialendoskopik yolla çıkartıldıktan sonra bu durum çok nadirdir. Zira tükürük bezi kanalını sialendoskopi sırasında genişletmiş oluyoruz. İçeride gelecekte taşlaşabilme olasılığı bulunan toz veya salgı yoğunlaşmalarını-birikmelerini de eş zamanlı olarak temizliyoruz. Sialendoskopi ile genişlettiğimiz tükürük bezi kanallarında tükürük akışının rahatlaması sayesinde, sonradan olabilecek birikmeleri de önlemiş oluyoruz. Ancak bu uygulama sonrasında hastanın da tükürük bezi taşına eğilim yaratan durumlara dikkat etmesi gerekli. Sialendoskopi ile tükürük bezi taşı çıkartılan hastaların bol sıvı almalarını, sigara içmemelerini ve dengeli beslenmelerini önermekteyiz.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar

Tükürük bezi taşı endoskopisi

Yayınlardan seçmeler

Boyunda kitleler

Bademcik taşları


Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Fatih ÖZKAN  Ağustos 9, 2017

  Hocam merhabalar. 11 yaşındaki Kızımın tükürük bezi taşı problemi var. 3-4 yıl önce diş doktoru farketti ve bir kbb uzmanına gösterdik. Dilin altında sağ tarafta kanalın ağıza açılan son kısmındaydı. Kızım tükürük salgısını artıran bir yiyecek yediğinde şişme yapıyordu. KBB uzmanı hocamız küçük bir operasyonla taşı aldı. Göz ameliyatlarında kullanılan ince aparatla müdahele ettiği için herhangi bir hasar oluşmadığını söyledi. 1 yıl sonra tekrarladı ve yine aynı müdahele yapıldı. Ancak bu sefer neden tekrarladığı araştırıldı ve olumsuz bir bulgu bulunamadı. Kanal darlığından ve beslenme kaynaklı tekrarlanabileceği söylendi. 7-8 ay önce tekrarladı ve şuan müdahele edilmeden duruyor. Kanal ağzında olması nedeniyle sisce Sialendoskopi gereklimi yoksa aynı müdaheleyimi yapalım öğrenmek istedim. Bu geçen zaman da dil altındaki arasıra tükürük şişliğinin haricinde kulak ve çene altında şişlik olmadı ve ağrı yok. Sadece fiziksel rahatsızlık duyuyor. İyi çalışmalar hocam. Saygılar.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ağustos 11, 2017

   Tükürük bezi kanallarının içini sialendoskopi ile doğrudan görüyoruz. Bu şekilde bezin içine kadar 6-7 cm ilerleyerek tıkayıcı sorunlara müdahale edebiliyoruz. Taşların çoğu da kanalın ağzına 4-5 cm mesafede oluyor. Kızınızda öndeki taş çıkartılmış, geride başka bir tane kalmış olabilir veya yapılan müdahaleye bağlı darlık olmuş olabilir. Körlemesine yapılacak ikinci bir müdahale sialendoskopik tedavi şansını kaybettirebilir. Tükürük bezi kanal tıkanıklıklarının teşhis ve tedavisi dünyada 1990 yılından beri sialendoskopi yötemi ile yapılmaktadır. Ülkemizde 2004 yılından beri bu konuda yoğun çalışıyoruz.

   cevap
 2. ceren  Temmuz 31, 2017

  Hocam benim annemin 15 yıldır tükürük bezi taşı var ozamanlar anneme olma dudak felci olursun demişler şimdi ise bogazinda şişlik yapiyor.Sizin tedavinizi gördük masada kalma riski varmi annem soruyor?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Temmuz 31, 2017

   Ceren Hanım, tükürük bezi endoskopisinin bu tip bir riski yoktur. Ancak genel narkoz alınması ile ilgili olarak, hastanın buna uygun olup olmadığı Anestezi Uzmanı meslektaşlarca önceden araştırılır. Sistemik bir hastalığı olup olmadığı ve bunun narkozla ilişkisi etraflıca araştırılır, riskler önceden belirlenir. Annenize de sialendoskopi yapmadan önce, anestezi ile ilgili tüm değerlendirmeleri yaptırır tüm tedbirleri önceden alırız. Anestezi Uzmanları uygun görmezlerse bazen bu uygulamayı yapamayabiliyoruz.

   cevap
 3. AYŞE BOZ  Temmuz 24, 2017

  Merhaba
  Eniştemin boğazında şişlik oluştu ve su bile içemedi doktora gitti tükürük bezlerinde taş var demiş ve antibiotik vermiş ve ilk gece bir taş parcası çıktı , taş doğuracak demiş bu şekllde taşlar bitermi yoksa illa ameliyat edilmek zorundamı ?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Temmuz 24, 2017

   Ayşe Hanım, tükürük bezi taşlarının boyutlerı 2 milimetre ile 7 santimetre arasında değişiyor. Dolayısıyla bu boyuta gelse bile taşlar kendiliğinden düşmeyebiliyor. Tükürük bezi taşlarının kendiliğinden düşme olasılığı oldukça düşüktür, fakat senede 1 milimetre kadar büyüdüklerini biliyoruz. Bu nedenle günümüzde tükürük bezi taşları belirlendiğinde beklemek yerinde sialendoskopi yöntemiyle bunları çıkartabiliyoruz. Bu yöntem dünyada ameliyatla bezin alınmasına tercih edilir, zira başarısı deneyimli ellerde %80’lerin üzerindedir. Ben de bu konuda 2004 yılından buyana bu konuda yoğun çalışıyorum.

   cevap
 4. Gönül Gürsoy  Temmuz 22, 2017

  Hocam annemin damağının ic tarafında sert bir şişlik var.genel cerrahi hemen alınması gerektiğini patolojiye gönderilmesi gerektiğini söyledi ancak KBB uzmanı tükürük kanalında taş olduğunu ameliyatla alınabileceğini.Ameliyat sonrası tükürük bezi çalışmama olasılığı olduğunu söyledi.biz kime inanacaz hocam lütfen yardımcı olun

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Temmuz 24, 2017

   Gönül Hanım, annenizi muayene ettikten sonra durumu anlayabiliriz. Fakat tükürük bezi taşları için bezi artık ameliyatla almadığımızı sayfadaki yazılardan anlamışsınızdır. Üstelik taş çıktıktan sonra da bezin çalışması normale dönmektedir. Merak etmeyin annenizin sorununu eğer tükürük bezi taşına bağlıysa, bunu ameliyatsız çözme olasılığımız yüksektir.

   cevap
 5. Melda  Haziran 30, 2017

  Merhabalar hocam, kardeşim şu an 17 yaşında 3 yıl kadar önce ranula ameliyatı oldu, bu hafta da sol tükrük bezi taşı tanısı konuldu. Tomografi sonuçlarına baktıklarında sağ glandının diğer ameliyatta alındığını ve sağ glandının da kanalında sıkıntı olduğunu zaten tükrük üretmediğini söylediler sonuçlara göre. Çok ağrısı var şu anda ameliyat için antibiyotik tedavisindeyiz, tükrük bezinin alınması gerektiğini söylediler. Bu duruma göre sizce de tek çözüm sol glandın da mı alınmasıdır? Nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Şimdiden teşekkürler.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Temmuz 3, 2017

   Melda Hanım, tükürük bezi alınmış, fakat kanalı geride bırakılmış vakalar olabiliyor. Yani ameliyat olduğu halde, geride kalan kanalın içindeki taşları çıkardığım 4-5 vaka oldu. Bu hastalar bezlerini aldırmasaydı da önce sialendoskopi ile taşları çıkartabilseydik, bezlerini kaybetmeyeceklerdi. Bu aşamada kardeşinizin antibiyotik tedavisi tamamlandıktan sonra, günümüzde tükürük bezleri taşlarını endoskopik olarak çıkartabilmemize olanak sağlayan sialendoskopi yöntemini kardeşiniz için de planlamak üzere bekleriz.

   cevap
 6. Ömer güneş  Haziran 30, 2017

  Merhaba hocam yeriniz tam olarak hangi semtte Bursa’dan gelicem bize adres telefon verebilirmisiniz rica etsem

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Temmuz 3, 2017

   Tel: 0212 351 24 01,
   Adres: Nispetiye Caddesi, Seyran Ap. No.35 C Giriş Beşiktaş – İstanbul
   (Etiler Akmerkez ana kapısı karşısı)

   cevap
 7. şule  Haziran 30, 2017

  hocam sol cene alti tukuruk bezimde surekli tekrarlayan sisme oluyor. bunun icin hangi branş doktora gitmeliyim

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Temmuz 3, 2017

   Şule Hanım, tükürük bezinde tekrarlayan şişmeler olması, genellikle tükürük bezi kanalının tıkanıklıklarında olur. Bu tıkanmanın nedeni sıklıkla darlık veya taşlar olabilir. Bu nedenle sialendoskopi üzerine yoğunlaşmış KBB uzmanlarına başvurmalısınız. Ben bu konuda 2004 yılından beri çalışıyorum.

   cevap
 8. ali  Haziran 29, 2017

  Hocam meraba bundan 1 YiL kadar önce osmaniyede çene altinda bir anda şişlik meydana geldi ve panikle Dr gittim vve Dr bana yapilan uygulamalar sonucu 3 mm capinda muhtemel bir tas olduğunu söyledi bende bu durumu aristirdim 10000/1 görünen bir vaka oolduğunu ggördüm yillardir sans oyunlarinda10000/1 sans bulamazken hastalikda ne kadar sansli olduğumu ggördüm bu dişi hastaligi kabullenmem 1 yilimi aldi öncelere sol tarafça olan sisginlik sağ tarada olmaya bbaşladı ve aciz iiçinde normalin uüstünde yanma aci verici agirilar kisa surelide olsa başladı hocam kisaca ne yapacagiz fikrimiz bide bu şişkinlikneden cçift tarafli oldu ssol çene altın daydi sadece!!!!

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 29, 2017

   Ali Bey, tükürük bezi taşları toplumda 7/10000 oranında görülür. Çift taraflı da olabilir. Sayfayı okuyup incelediğinizde ne yapılabileceği konusunda kısa değil, uzunca bir fikriniz olur. 2004 yılından bu yana ülkemizde tükürük bezi taşlarını sialendoskopi yöntemi ile çıkartabiliyoruz.

   cevap
 9. Merve  Haziran 28, 2017

  Merhabalar ..
  Hocam annem tükürük bezi taşından 3. ameliyatını olucak ilk ameliyatında açık ameliyatla taş alındı fakat ikinci kere geçen sene tekrar taş oluştu bu sefer kapalı ağızdan ameliyat oldu fakat bu sene yine tekrarladı ve bu sefer buradaki doktorumuz tükürük bezinin alınmasını önerdi riskleri neler acaba bir zararı olur mu kolya bir ameliyat mı ? Şimdiden teşekkür ederim 🙂

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 29, 2017

   Merve Hanım, ben 2004 yılından beri tükürük bezi taşlarını sialendoskopi yöntemi ile çıkartabiliyorum. Bu şekilde geride taş kalmadığından da emin olabiliyoruz. Bu yöntemi ameliyat yerine kullanıyoruz; ameliyat yaptırmak istiyorsanız, bunun risklerini ameliyatınızı yapacak olan meslektaşa danışmalısınız.

   cevap
 10. Muhammed Elbeyati  Haziran 27, 2017

  Sn. Dr. Atilla bey,

  Tukuruk bezimde tas var, ameliyat masraflari ozel saglik sigortamdan karsilanabilirmi? Yatarak yapilan ameliyatlarda gecerli bir sigortam var. Saygilar.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 29, 2017

   Muhammed Bey geçmiş olsun, özel sağlık sigortaları önceden bildirmek koşuluyla, genellikle sialendoskopik girişimleri karşılıyor.

   cevap
   • Muhammed Elbeyati  Haziran 30, 2017

    Tamam, ne yapmaliyim? ameliyat icin bir sonraki adim nedir?

    cevap
    • Dr. Atilla Şengör  Temmuz 3, 2017

     Muhammed Bey, iletişim bilgilerimizden sekreterimle temasa geçiyorsunuz. Muayenehaneme geldiğinizde sizi muayene edip, hasalık süreciniz ve genel sağlık durumunuza göre, sialendoskopi için uygun olup olmadığınızı anlıyorum. Bundan sonra sialendoskopik taş çıkatılması uygulamanızı planlıyor ve gerekli işlemleri başlatıyorum.

     cevap
 11. bengisu  Haziran 20, 2017

  alt dudağımın hemen altında parmağımla ya da dilimle oynayabildiğim ağız içinden bakınca görülebilen sert bir kitle var ne olduğunu bilmiyorum bi tehlikesi var mıdır merak ediyorum.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 20, 2017

   Bengisu Hanım, bunu vakit kaybetmeden bana ya da bir başka meslektaşa göstermelisiniz

   cevap
 12. Mehmet  Haziran 8, 2017

  Hocam annemin sol çene altında şişlik oluştu. Doktora gittik ultrason çekti enfeksiyon var dedi antibiyotik yazdı. Kullandık geçmedi. Şişlik üzerinde kızarıklık var ve çok ağrıyor özellikle yemek yedikten sonra.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 11, 2017

   Geçmiş olsun Mehmet Bey, tükürük bezi hastalıklarının sialendoskopik tedavisi benim yoğun olarak ilgilendiğim bir konu. Eğer kanalda tıkayıcı, örneğin taş veya darlık düşünülecek olursa sialendoskopi tekniği ile annenize yardımcı olabilirim.

   cevap
 13. Okan  Haziran 6, 2017

  Tükrük bezi taşi ameliyatı ücreti ne kadar olur hocam. Denizliden yazıyorum bu şehirde kamerayla tedavi yok yardımci olur musunuz

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 11, 2017

   Okan Bey, tükürük bezi taşları için sialendoskopi ücretlerimizi 02123512401 i aradığınızda sekreterimden öğrenebilirsiniz.

   cevap
 14. Akman  Haziran 1, 2017

  Merhabalar hocam bir ay öncesinde tükürük bezim şişti doktora başvurdum ve taş olduğunu söledi eliyle ezdi fakat çıkmadı o günün akşamında taş kendiliğinden yemek yerken düştü.bir hafta sonra aşırı derecede dilim ve dilimin altı şişti hastaneye yattım ve bir hafta antibiyotik tedavisin gördüm serumla.ağrım gitti ama iltihap akıntım devam ediyo.iltihap oluşan delikten ve iltihabı boşaltmak için doktor tarafından yapılan kesikten geliyo.ne yapmam gerekiyo hocam.?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Haziran 2, 2017

   Sayın Akman, tükürük bezi taşları bazen sayıca birden fazla olabiliyor. Geride çıkandan daha büyük taşlar olabilir. Bu aşamada önce iltihaplı koşulun tedavisini olmalısınız. İltihabınız geçtikten bir süre kalan olası taş veya taşların sialendoskopi yoluyla çıkartılması konusunu konuşmak için sizi bir gün bekleriz. Yalnız şunu bilmenizde fayda var. Bazen ağız içinden yapılan kesiler bizim sialendoskopi yapmamıza engel olabiliyor. Kanal anatomisi bozulmuşsa veya nedbe dokusu nedeniyle kanal kapanmışsa endoskop ile kanala giremeyebiliyoruz.

   cevap

 Yorum Ekle