Sialendoskopi Kitabı

Sialendoskopi Kitabı

Tükürük Bezi Taşı Tedavisi

Tükürük bezi taşı tedavisi yani tıbbi adıyla sialolitiazis tedavisini günümüzde tükürük bezi kanalları içerisinden çok ince endoskoplarla çalışarak yapıyoruz. Dünyada 1990 yılından, ülkemizde ise 2004 yılından beri uyguladığımız ve öncülüğünü yaptığımız sialendoskopi yöntemi, ilerleyen tıbbi ve optik teknoloji ile beraber, gün geçtikçe çıkartılması imkansız sanılan, genellikle ameliyatla bezinin alınması önerilen hastaların taşlarını çıkartabilmemize olanak sağlamıştır. Tükürük bezi taşlarını sialendoskopi ve yardımcı tekniklerle çıkarma başarımız 85% dolaylarındadır.

Tükürük kanallarının çapları 2-3 mm kadardır. Ağız içerisine açıldıkları noktalar ise iğne ucu kadardır (0,1 mm). Bu nedenle çok küçük taşlar dahi tükürük kanalını tıkayabilir; yanak veya çene altında şişmeye yol açabilir. Diğer bir deyişle 2 milimetreden küçük taşlar da, 3-4 santimetre çapına ulaşmış büyük bir taş da hastanın tükürük bezini şişiren neden olabilir. Çene altı veya yanak tükürük bezleri tekrar tekrar şişen hastalarda genellikle ilk başta tükürük kanalını engelleyen bir taş olduğunu düşünürüz. Taşların yaklaşık 40%’ı filmlerle görülemeyebilir. Günümüzde bu tip durumların en doğru teşhis yöntemi de sialendoskopidir. Tükürük bezi taşını doğrudan gözle görmemizi sağlayan sialendoskopinin yerini başka hiç bir tetkik tutamaz.

Tanısal amaçlı tükürük bezi endoskopisi ile tükürük kanalını tıkayan hastalığın ne olduğunu görüyoruz. Eğer bu bir taş vakası ise taşın konumu, boyutları, adedi ve çıkartılıp çıkartılamayacağını belirliyoruz. Diğer bir deyişle, herhangi bir tükürük bezi taşının çıkartılıp çıkartılamayacağı ancak sialendoskopi sırasında görülerek anlaşılabilir. Taşların büyük olması da çıkartılamayacağı anlamına gelmez. Zira tükürük bezi kanalı içinden taşa tümüyle ulaşılabiliyorsa, taşı kırıp parçalar halinde çıkartabiliyoruz. Bu şekilde 2,5-3 santimetre çaplı çok büyük taşları bile çıkartabiliyoruz. Taş kırma yöntemi vakaların yaklaşık 80%’inde gerekli olmaktadır. Taş kırma olmadan yalnız 3-4 milimetre kadar küçük taşlar tutularak çıkartılabilir. Buna rağmen bazen 2,5-3 milimetre çapındaki küçük tükürük bezi taşları bile, taş eğer dar bir kanalda sıkışmışsa, kırma işlemi yapılmadan çıkmayabilir. Küçük taşlar 5-10 dakikada alınabilirken, büyük taşlarda 4-5 saatlik çalışma yapmak gerekli olabilir. Tükürük bezi endoskopisi (sialendoskopi), sialolitiazis (tükürük bezi taşı) başta olmak üzere, tükürük kanallarındaki darlıkların ve diğer kanal hastalıklarının teşhis ve tedavisinin günümüzdeki en gelişmiş yoludur.

Girişimsel sialendoskopi ile boyutları uygun olan, kanal içerisinde serbest dolaşan taşları forseps ve sepet (basket) adı verilen çeşitli araçlarla tutup çıkartabiliyoruz. Bu araçlarla tutulamayacak büyüklükteki taşları da kanal içerisinde kırdıktan sonra parçalar halinde çıkartabiliyoruz. Bu yöntemlerin tek koşulu, kanal içinden taşa ulaşabilmektir. Tükürük bezi taşı kırma konusunda başarı oranı 80% dolaylarındadır. 20% başarısızlık olasılığı ise bazı kırılmayacak sertlikteki taşlara, kanala gömülü tükürük bezi taşlarına, ya da tükürük bezinin uç dallarında olan taşlara (yani bezin içindeki ulaşılamayan taşlar) bağlıdır. Yine de bu gibi durumlarda bile sialendoskopik yaklaşım sırasında tükürük kanalını genişletmek ve kısaltmak gibi uygulamalar yapabildiğimiz için, bu tip taşların zaman içerisinde kendiliğinden düşme olasılığını arttırabiliyoruz.

Sialendoskopi, ileri endoskopi becerisi ve sialendoskopi üzerine yoğun eğitim almış uzmanlarca yapılabilen ileri teknolojik bir tanı yöntemidir. Sialendoskopi sırasında müdahale yapabilmek için, örneğin tükürük bezi taşı kırma gibi bir tedavi yapabilmek için, hekimin lazer ya da havalı taş kırma (pnömatik litotripsi) yöntemlerini kullanabiliyor olması, bu cihazların ekipmanları arasında bulunması ve sialendoskopik kullanım için uyarlanmış olması gerekiyor. Sialendoskopi yönteminin ülkemizdeki öncülerinden olan Dr. Atilla Şengör’ün tükürük bezi taşı kırma yöntemi üzerine hazırlanmış olan videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Tükürük Bezi Taşı Nedir?

Tükürük bezi taşları, tükürük kanallarını tıkayabilen kalsiyum içerikli yapılardır. Tıptaki adı sialolithiasis, sialolitiazis veya kalküldür. Tükürük salgısının yoğun olması, tükürük akışındaki bazı sorunlar veya çeşitli hastalıklar nedeniyle oluşan kalsiyum birikintileri zamanla bir taşa dönüşebilir ve bu da büyüyebilir. Tükürük bezi taşları tek ya da birden fazla sayıda olabilir ve bunlar tükürük bezi kanalını tıkayabilir. Tükürük kanalı tıkanmasının en tipik belirtisi yanakta veya çene altında şişme olmasıdır. Bu şişmeler özellikle yemek yerken tekrarlamaktadır.

Tükürük bezi taşları 1 milimetre kadar küçük de olabilir, 7 santimetre çapına da ulaşabilir. Tükürük bezi taşlarının her sene ortalama 1mm kadar büyüdüğünü biliyoruz. Taşlar büyüdüğünde tükürük kanalının duvarına yapışabilir hatta kanal içine de gömülebilir. Dolayısıyla erken evrede sialendoskopi ile çıkartılabilecek bir taşın tedavisi eğer geciktirilirse, ameliyatsız çıkartılma olasılığı düşebilir. Geçmişte tükürük bezi taşı tedavisinde, bunlardan ağız içinde ele gelenler bir kesi yardımıyla çıkartılmaya çalışılırdı (tükürük bezi taşı ameliyatı, sialodokotomi). Bu işlemin olanaklı olmadığı hastalarda tükürük bezi taşının kendiliğinden düşmesi beklenirdi. Fakat iltihaplanmalar sıklaştığında ve hastanın tahammülü kalmadığında, ameliyatla bezin alınması gündeme gelirdi. Günümüzde artık tükürük bezi taşlarının teşhisi ve tedavisinin her aşamasında önce mutlaka sialendoskopi yöntemini kullanıyoruz.

Tükürük Bezi Taşlarının Yapısı Nedir?
 Büyük tükürük bezi taşı

Büyük tükürük bezi taşı

Çoğu tükürük bezi taşının bileşiminde kalsiyum fosfat ve daha az hidroksiapatit yapılı karbonatlar vardır. Bunlar magnezyum, çinko, amonyak, potasyum tuzları ve organik maddelerle birleşerek tükürük bezi taşlarını oluştururlar. Yanak (parotis) tükürük bezinde 50%, çene altı (submandibuler) tükürük bezinde 20% oranında bulunan organik maddelerin kaynağı ise glikoproteinler, mukopolisakkaritler ve hücre artıklarıdır. Organik bileşen ne kadar yüksekse tükürük bezi taşlarının filmlerde görülmesi olasılığı o kadar düşüktür. Buradan çıkartılabilecek bir sonuç olarak: Tomografi ve röntgen gibi X ışını kullanan görüntüleme yöntemleri veya ses dalgaları kullanan Ultrasonografi gibi yöntemlerde, taşların boyutları gerçekte olduğundan daha farklı görülebilir. Örneğin tetkiklerde 5mm olduğu belirtilen bir taş, sialendoskopide 1,5cm olarak karşımıza çıkabiliyor. Hatta görüntüleme yöntemleri ile sialolitiazisi (taşı) olmadığı söylenen vakalarda, sialendoskopi sırasında tükürük bezi taşı ile karşılaşabiliyoruz; bazen tam tersi de olabiliyor. Sialendoskopi taşları ve boyutlarını doğrudan görebilmemizi sağlıyor.

Tükürük Bezi Taşı Belirtileri Nelerdir?

Tükürük bezi taşı olan hastaların tipik belirtisi yemek yerken, ya da yemekten sonra, yanakta veya çene altında şişme olmasıdır. Tükürük salgısı üretildiğinde, tükürük akışını engelleyen bir durum varsa yanak veya çene altı tükürük bezi şişer. Eğer kanal tam tıkalı değilse, tükürük örneğin bir darlıktan ya da taşın kenarından sızabiliyorsa, şişen tükürük bezi bir süre sonra normal boyutlarına iner. Bazı hastalar bu durumu yıllardır yaşadıklarından, ancak tükürük bezleri inmediğinde, şiş kaldığında telaşlanırlar. Tükürük bezi şişmesini ilk defa yaşayan hastalarsa hemen o an telaşa kapılırlar. Hastalar, on binde bir (1/10000) oranında görülen tükürük bezi taşı hastalığını çevrelerindeki kimsede o ana kadar görmemiş oldukları için kime danışacaklarını da bilemezler.

Tükürük bezinde şişme bazen iltihaplı bir atak ile ortaya çıkar. Ancak her iltihaplanma tükürük taşına ya da kanal tıkanıklığına bağlı olmayabilir. Ancak tekrarlayan iltihaplanmaların temelinde tükürük bezi taşını mutlaka düşünmek gerekir. Ağız içi bir müdahale, bir üst solunum yolu infeksiyonu ya da herhangi bir neden olmaksızın tükürük bezinde şişme, ağrı ve kızarıklık meydana gelir. Tıpta akut sialadenit dediğimiz bu iltihaplı tabloda hasta genellikle bir KBB Uzmanı tarafından tedavi edilir. Yapılan tetkikler sonucunda hastaların bazılarında tükürük bezi taşı saptanabilir. Tükürük bezi taşının diğer belirtileri arasında yanakta ya da çene altında gerginlik hissi, tükürük kanalı ağızlarında şişme, yoğun jel gibi ya da iltihaplı salgı, dil altında ya da yanakta taşın hissedilmesi, batma sayılabilir.

Kırılmış tükürük bezi taşları

Kırılmış tükürük bezi taşları

Tükürük Bezi Taşı Neden Olur?

Tükürük bezi taşı oluşumunu açıklayabilecek fikirlerin birincisi, tükürük salgısını üreten bezin hücrelerinde mikro boyutlu bir taşın oluşarak kanala düşmesi, bunun bir çekirdek gibi davranarak çevresinde kalsiyum tabakaları oluşturması ve zamanla büyümesidir. İkinci fikir, yoğunlaşmış bir mukus salgısının (mukus tıkacı) çekirdek gibi davranması ve sialolitiazise yol açması üzerinedir. Bu iki olasılıkta da kanal veya bezin kendisinden kaynaklanan bir çekirdek varlığı söz konusudur. Üçüncü yani sonuncu olasılıkta ise ağızda bulunan organik maddeler, bakteriler, besin maddeleri veya yabancı maddeler tükürük bezi kanalından içeriye girerek taşlaşmaktadır. Elbette bu üç durumda da tükürük salgısı akışının yavaşlamış ve yoğunlaşmış olması tükürük bezi taşı oluşumunu hızlandırabilir. Tükürük bezi taşı tedavisinin bir parçası olarak bu hastalara bol su içmelerini önermemiz bu yüzdendir. Tükürük bezi taşlarının her yıl ortalama 1milimetre kadar büyüdüklerini biliyoruz. Tükürük bezi taşı olan hastalarda sıkça gördüğümüz ortak özellikler arasında az sıvı alınması, sigara içilmesi ve sebzeden fakir beslenme sayılabilir. Sigara tükürük salgısını azaltıp yoğunlaştırmaktadır. Tahıl ve hububatlarda bulunan fitatlar kristalleşmeyi önlerler. Bu gıdalardan fakir beslenen, yani et ağırlıklı beslenenlerde tükürük salgılarında fitatların az bulunduğu bilinmektedir. Bu durum tükürük bezi taşı oluşumunu kolaylaştırır. Tükürük bezi taşları, böbrek taşlarından farklı olarak, serumdaki kalsiyum ve fosfat düzeyleri ile ilişkili değildir. Yani böbrek taşı ya da safra kesesi taşı ile tükürük bezi taşının herhangi bir ilişkisi yoktur. Sialolitiazise yol açtığı bilinen tek sistemik hastalık “Gut hastalığı” dır.

Tükürük Bezi Taşı Tehlikeli mi?

Tükürük bezi taşı kanser gibi korkulacak bir durum değildir. Bunun gelecekte bir kansere dönüşme olasılığı da yok denecek kadar azdır. Tükürük bezi taşı, yanak veya çene altı tükürük bezlerinde mekanik tıkanıklığa bağlı şişme ve iltihaba yol açabilir.Tükürük bezindeki iltihap şiddetli olduğunda tehlikelidir, zira tükürük bezlerinin komşu oldukları boyun bölgesinde çeşitli sinir, damar veya hayati yapılara iltihap yayılabilir. Bunun dışında bezin ameliyatla çıkartılmasının da aynı riskleri vardır. Geçmişte tükürük bezi taşı tedavisinde sadece tükürük bezi taşı ameliyatı önerilirken, günümüzde sialendoskopi yöntemi ile bu hastaları çoğu kez tedavi edebiliyoruz.

Tükürük Bezi Taşı Nasıl Önlenir?

Tükürük bezi taşı olan hastalarda görülen ortak özellikler az sıvı almaları, sigara içmeleri ve sebzeden fakir beslenmeleridir. Böbrek taşlarına özellikle kalsiyum metabolizması ile ilgili hastalıkların yol açtığı bilinir. Ancak tükürük bezi taşları ile ilgili olarak bilinen “gut hastalığı” dışında başka sistemik bir hastalık bulunmamaktadır. Tekrarlayan tükürük bezi iltihaplanmaları ya da inflamatuvar hastalıkları,  tükürük bezinin işleyişini bozabilir ve salgı akışındaki aksamalar tükürük bezi taşı oluşumuna eğilim yaratabilir. Jüvenil rekürran parotit (çocukluk çağının tekrarlayan parotis bezi iltihabı), Sjögren gibi romatizmal hastalıklar ve Radyasyon sialadeniti (Tiroid kanseri nedeniyle radyoiyot tedavisi almış hastalar) aslında farklı hastalıklar olsalar da, bu hastalarda görülen salgılama sorunları nedeniyle eş zamanlı tükürük bezi taşlarına rastlayabiliyoruz. Hastaların bol sıvı almaları ve sigarayı bırakmaları tükürük salgısını olumlu etkiler. Hastaların dengeli beslenmeleri yani özellikle sebzelerde bulunan fitatlar sialolitiazis oluşumunu önleyen maddelerdir. Ancak tükürük bezi taşı oluşmuşsa, teşhis edilmişse veya buna eğilim yaratan durumlar söz konusu ise, mutlaka bir sialendoskopistin görüşünü almak gereklidir. Tükürük bezi taşı oluştuktan sonra, artık önlem almak değil, tedavi ettirmek gereklidir.

Tükürük Bezi Taşı Çıkartılmasında Sialendoskopi Dışında Bir Yöntem Var mıdır?

Ağız içerisinden, kanal ağzına yakın ve elle hissedilebilen taşlarda, kanala ya da taşın üzerindeki ağız mukozasına yapılan bir kesi ile taş çıkartılması geçmişte sıkça uygulanan bir yöntemdi. Bu şekilde körlemesine taş çıkartılsa bile, bunun arkasında, kanalın/bezin diğer bölümlerinde başka bir taş kalıp kalmadığı bilgisi edinilmemiş oluyor. Bu uygulama eğer mutlaka gerekiyorsa, bunu günümüzde yine mutlaka sialendoskopi rehberliğinde yapmayı tercih ediyoruz. Kanalın onarılması (sialodokoplasti) sırasında yine sialendoskopi rehberliği ve kontrolüne ihtiyaç duyuyoruz. Sialendoskop rehberliği olmadığında bu tip kesiler sonrası yapışıklıklar veya kanal darlıkları maalesef azımsanmayacak sayıdadır. Yapışıklıklar nedeniyle tükürük kanalı tamamen kapanmış hastalarda sialendoskopik tedavi şansı da ortadan kalkabilmektedir.

ESWL, yani dışarıdan şok dalga yöntemi ile taş kırma, böbrek taşları olanlarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu uygulama tükürük bezi taşlarında da yapılabilir, ancak ülkemizde bu konuda çalışan merkez maalesef çok az sayıdadır. Ayrıca tükürük kanalları çok ince ve ağız içerisine açılan ağzı (0,1mm) çok dar olduğu için, ESWL yöntemiyle parçalanan taşların böbrek taşlarındaki gibi kendiliğinden dökülmesi çok zordur. ESWL sonrasında yine sialendoskopi ile girilerek taş parçalarının tükürük bezi kanalından çıkartılması gerekli olabilmektedir. ESWL şok dalga ile kırma yöntemini, sialendoskopi ile taşı çıkmayan ancak kanalı genişlettiğimiz olgularda, yani sialendoskopiden sonra tercih ediyoruz.

Tükürük bezi taşı tedavisinde kesin çözüm olarak tükürük bezinin ameliyatla alınması olduğunu savunan ekoller de mevcut. Sialendoskopistler için bu tip yaklaşımları böbrek taşı için böbreği almakla eşdeğer görmek olanaklıdır. Günümüzde artık tüm cerrahi branşlarda organ koruyucu yöntemleri tercih ediyoruz. Yani bu konu için, eğer olanaklarımız mevcutsa, bezi almak yerine, taşı çıkartmayı tercih ediyoruz.

Sialendoskopi İle Tükürük Bezi Taşı Kesin Olarak Çıkarılır mı?

Sialendoskopi, yani tükürük bezi endoskopisi çok incelikli bir tekniktir. 1,1 veya 1,6mm çaplı sialendoskoplar içerisinden hem görüş, hem yıkama, hem de uygulama yapıyoruz. Bu şekilde taş kırma ya da taşı tutup çıkarma gibi müdahaleler yapıyoruz. Neredeyse bir kürdan inceliğinde bir araçla çalışarak ortalama 3mm çapındaki kanal içerisinden, büyüklükleri ve sertlikleri değişken olan tükürük taşlarıyla mücadele ediyoruz. Sialolitler kanalda serbest gezinir halde ve kanal çapından küçükse hemen tutup çıkartabiliyoruz. Ancak büyük boyutlu ve sert taşlarda saatlerle çalışmak gerekebiliyor. Ayrıca kanal duvarına yapışık veya gömülü tükürük bezi taşları da var. Bunları ve çok büyük ya da bezin içindeki tükürük bezi taşlarını bazen çıkartabilmek mümkün olmayabiliyor. Tükürük bezi kanalının çapı da önemli, ana kanal eğer endoskopun genişliğinden daha inceyse sialendoskop ile kanala giremek olanaksız oluyor. Neyse ki bu gibi olumsuz durumlar hastaların az bir bölümünde görülüyor. Kısacası sialendoskopi çok teknik ince bir uygulama ve tedavi başarısı pek çok faktöre bağlı. Tükürük bezi taşının endoskopik yolla çıkartılıp çıkartılamayacağını önceden söyleyebilmek maalesef herhangi bir görüntüleme yöntemi ile de mümkün değil. Bunu söyleyebilmenin tek yolu sialendoskop ile tükürük bezi kanallarına girip tükürük bezi taşına veya tıkayıcı hastalık ne ise ona bakıp görmektir. Bununla birlikte tükürük bezi endoskopisinin başarısı ortalama %80 civarındadır. Başarı oranı taş kırma donanımı, gelişmiş güncel sialendoskoplar ve deneyimle doğru orantılıdır.

Taş Çıktıktan Sonra Tükürük Bezi Çalışır mı?

Yapılan bilimsel araştırmaların sonucuna göre, tükürük bezi taşı nedeniyle ameliyat edilmiş hastalarda, tamamı çıkartılan tükürük bezlerinin, en az yarısının normal veya normale yakın olduğu belirlenmiştir. Tükürük bezi kanallarındaki tıkanma açıldığında, tükürük bezlerinin bir tamir sürecine girdikleri ve içlerinde bulunan kök hücrelerin, salgı üreten hücrelere dönüştükleri bildirilmiştir. Dolayısıyla tükürük bezi taşı çıkartıldıktan sonra, azımsanmayacak sayıda hastanın tükürük bezi işleyişinde düzelme olmaktadır.

Bu nedenlerle, tükürük bezi taşı olan hastalarda prensip tükürük bezini koruyarak taşı çıkartmak olmalıdır. Yani tükürük kanallarında tıkanıklığı olan hastalarda günümüzde öncelikli tedavi yöntemi sialendoskopidir. Tükürük bezinin açık ameliyatla alınması ancak son seçenek olarak düşünülmelidir.

Tükürük Bezi Taşı Tekrarlar mı?

Taş sialendoskopik yolla çıkartıldıktan sonra bu durum çok nadirdir. Zira tükürük bezi kanalını sialendoskopi sırasında genişletmiş oluyoruz. İçeride gelecekte taşlaşabilme olasılığı bulunan toz veya salgı yoğunlaşmalarını-birikmelerini de eş zamanlı olarak temizliyoruz. Sialendoskopi ile genişlettiğimiz tükürük bezi kanallarında tükürük akışının rahatlaması sayesinde, sonradan olabilecek birikmeleri de önlemiş oluyoruz. Ancak bu uygulama sonrasında hastanın da tükürük bezi taşına eğilim yaratan durumlara dikkat etmesi gerekli. Sialendoskopi ile tükürük bezi taşı çıkartılan hastaların bol sıvı almalarını, sigara içmemelerini ve dengeli beslenmelerini önermekteyiz.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar

Tükürük bezi taşı endoskopisi

Yayınlardan seçmeler

Boyunda kitleler

Bademcik taşları


Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Menduh  Kasım 18, 2018

  Ankarada bu uygulamayi yapan bir arkadasiniz varmi veya önerebileceginiz bir doktor

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Kasım 19, 2018

   Menduh Bey, Ankara’dan da çok hastamız oluyor; önceden planlamak koşuluyla sabah sialendoskopinizi yaparsak, akşamına ya da ertesi gün geri dönebilirsiniz. Ancak araçla geliyorsanız siz kullanmamalısınız, narkozdan etkilenebilirsiniz.

   cevap
 2. Yılmaz Bayar  Kasım 17, 2018

  Doktor Bey,elleriniz dert görmesin.6 saate yakın bir operasyonla büyük çaptaki taşları tükürük bezinden çıkararak beni büyük bir dertten kurtardınız.Tekrar ellerine sağlık . Saygılarımla.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Kasım 17, 2018

   Yılmaz Bey bana güveniniz için çok teşekkürler, tekrar geçmiş olsun. Ancak maalesef tabipler birliği, hastaların övgülerine web sayfamızda yer vermemizi istemiyor. Kısa bir süre sonra bu mesajı kaldırmak zorundayım, ancak bilmenizi istedim. Sağolun varolun.
   Dr. Atilla Şengör

   cevap
 3. Cengiz Varlık  Kasım 11, 2018

  Merhabalar Hocam benim de bir tükrük bezi taşı sorunum var bu işlemi bir gün içersinde yapabiliyormuyuz ve ucreti konusunda beni aydınlatabilirseniz sevinirim.Teşekkürler

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Kasım 15, 2018

   Cengiz Bey, sialendoskopi ile tükürük bezi taşı çıkartılması için güncel operasyon ücretimizi ve hastane seçeneklerinizi, 02123512401 numarayı aradığınızda sekreterimden öğrenebilirsiniz.

   cevap
 4. Pınar Ayvaz  Kasım 9, 2018

  Hocam merhaba. Ağustos ayından beri sağ yanağımda bir ağrı var ve zaman zaman çene altında şişlik oluşuyor. Sağ yanağım sol tarafıma göre daha şiş. Yanağıma masaj yaptığımda tuzlu bir akıntı oluyor. Yanağımın tam orasına parmağımla bastırdığımda orada şiş bir doku hissediyorum. Kbb uzmanına gittim ultrasonda taş görünmedi ve 3 kutu antibiyot kullandım ancak hiçbir faydası olmadı boşuna anyibiyotik almış oldum. Aynı zamanda Mart ayında 100mc radyo aktif iyoy aldım. Bunun bir tahribat yaratmış olması ihtimali varmıdır ve bu durum kalıcımıdır? Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Kasım 15, 2018

   Pınar Hanım, durumunuz radyoiyot sialadenitine bağlı olabilir. Radyoaktif iyot tükrük bezine veya kanallarına olumsuz etki edebiliyor; kanallarda daralma olabiliyor. Sialendoskopi ile kanala girdiğimizde darlık varsa teşhis edip bunu genişletme çabası gösterebiliyoruz.

   cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Kasım 15, 2018

   Pınar Hanım, durumunuz radyoiyot sialadenitine bağlı olabilir. Radyoaktif iyot tükrük bezine veya kanallarına olumsuz etki edebiliyor; kanallarda daralma olabiliyor. Sialendoskopi ile kanal girdiğimizde darlık varsa teşhis edip bunu genişletme çabası gösterebiliyoruz.

   cevap
 5. Utku Okurlar  Kasım 7, 2018

  Merhabalar Doktor bey Hamburgta yasiyoruz. Esim de tükürük bezi iltihabi (speicheldrüsen entzündung) oldu tanisina varildi Ultraschall ile bakildiktan sonra 3 tas oldu tespit edilip operasyona alindi operasyon sirasinda taslari bulamadiklarini söyleyip agiz icinde kesik biraktilar daha sonraki Ultraschall da sie cesitli yerlerde 20 e yakin tas oldugu ve cikartilmasinin imkansiz oldugunu söylüyorlar. Tükürük bezininde enson care oldugunu yaz felci geceribilmensinin cok yüksek oldugunu söylüyor.bir tavsiyeniz Yada iletisime gecme imkanimiz varmidir. Tesekkürederiz

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Kasım 12, 2018

   Sayın Utku Okurlar, iki ultrasonografi arasında bu kadar farklılık olması çelişkili bir durum. Bunlardan biri yanlış olmalı. Eğer 20 tas varsa bu durumda Sjogren dediğimiz bir hastalık olabilir. Bunun arastirmasi yapilmalidir. Eğer 3 tas varsa, bunların zaten tedavisini kesikle degil sialendoskopi ile yapıyoruz. Sialendoskopi ile hem teşhis hem tedavi imkanımız oluyor.

   cevap
 6. Recep karagöz  Kasım 4, 2018

  Hocam merhaba , dil altımda sağ tarafta tükrük bezi tıkanıklığı nedeniyle ufak bir şişme var sol taraftada oluşmaya başladı kbb uzmanına göründük ve ultrason ile bakıldı taş olmadığını söylediler beklenilip eğer büyürse alınması gerekebileceğini söylediler operasyonsuz bir yöntem var mıdır ilaç vesaire ile çözümü ? Çok teşekkürler

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Kasım 6, 2018

   Recep Bey, tükürük bezi şişmesi nedenleri arasında kanal darlıkları da vardır. Günümüzde bunları sialendoskopi ile görür ve tedavi ederiz. Tükürük bezi kanallarının tıkayıcı hastalıklarında, gelişmiş merkezlerde günümüzde artık ameliyat yapılmıyor. Ben de ülkemizde 2003 yılından beri sialendoskopi yapıyorum. Bu bir ameliyat sayılmaz, endoskopi yöntemidir.

   cevap
 7. Sebile  Ekim 13, 2018

  Hocam,benim sağ alt çenemde bi şişlik var 1 hafta önce doktora gittim ultrasona girdim 2 tane lenf nodülü varmış onda bi büyüme varmış herkeste olduğunu söyledi ve benim yüzüm kızırıyo,herhangi bi tedavide görmüyorum ve antibiyotik kullanmana gerek yok dedi tükür bezinde sorun olabilir dedi ben ne yapmalıyım

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ekim 14, 2018

   Sebile Hanım, yüz kızarıklığı yüz cildinizde bir enfeksiyona bağlı olabilir. Bu tip bir infeksiyonda çene altı bölgesindeki komşu lenf bezleri şişebilir. Buna göre bir Cilt Hastalıkları veya KBB Uzmanı muayenenizi yaptıktan sonra teşhis ve tedavi önerisi yapabilir. Tükürük bezi taşlarında genellikle yemekler sırasında şişmeler olur; eğer gelecekte bu tip bir teşhisiniz olursa sialendoskopi ile size yardımcı oluruz.

   cevap
 8. EDA  Ekim 11, 2018

  Doktor Bey Merhaba . Sol çene altımda yaklaşık 4 senedir tükürük bezi taşı bulunmakta. Başlangıçta yemek esnasında şiddetli ağır,yemek yeme zorluğu ve şişme şikayetlerim vardı.Hiç bir tedavi yoluna başvurmadım , zaman içerinde bu şikayetlerim azaldı fakat tamamen geçmedi.Kansere dönüşme ihtimali,yüz felci olma ihtimallerini okuyorum ve endişeleniyorum , böyle bir durum söz konusu olur mu ? Şuan için beni zorlayıcı bir durum bulunmadığından tedaviye başvurmuyorum,bu nasıl kötü bir sonuç doğurabilir ya da bu şekilde yıllar boyu sürdürebilir miyim ? Bilginizi ve yorumunuzu rica ederim.

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ekim 11, 2018

   Eda Hanım, küçük taşlar ne kadar küçükse sialendoskopi yöntemiyle çıkartırken başarımız o kadar yüksek oluyor. Tükürük bezi taşlarının senede 1mm büyüdüğünü biliyoruz. Beklediğinizde bizim işimiz zorlaşacak ve başarı olasılığı düşebilecektir. Örnek vermek gerekirse 4-5 milimetrelik taşları 20-30 dakikada çıkartırken, 1cm ilk bir taşı kanal içinde kırarak 2 saatte, 1.5cm ilk bir taşı 3-4 saatte çıkartabiliyoruz. Kırmak ve parçaları tek tek tutup çıkartmak için çok ince araçlar kullanıyoruz; bunun için taşın boyutları çok önemlidir. Bunun dışında taşın kronik iltihaplara yol açması, kendisini kanala gömmesi ve ulaşılmasını güçleştirmesine de neden olabiliyor. Bir çok hastalıktaki gibi bunda da erken tedavi çok önemlidir. Bu sebeplerle size ve tüm tükürük bezi taşı hastalarına beklenmemelerini, sialendoskopi için vakit kaybetmeden başvurmalarını öneririm.

   cevap
 9. Göknur  Eylül 14, 2018

  Doktor bey sağ altcenemdeki tükrükbezimde 1,5cm ile 2cm arasi tas var haziran 2018de Ankara ibni sina hastanesine gittim oradaki dr bey ameliyat olmamami yüz felci olacağimi soyledi fakat şuan cenem agriyor hareket zorlugu var ne yapmaliyim

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Eylül 16, 2018

   Göknur Hanım, tükürük bezi taşlarını tek başına sialendoskopi veya kombine yaklaşımlar ile beraber çıkartabiliyoruz. İstanbul’a geldiğiniz bir vakit sizi değerlendirdikten sonra tedavi planınızı yapabiliriz.

   cevap
 10. Zehra Atik  Ağustos 23, 2018

  Merhabalar hocam benim 6.ayda ramazanda birden sag cenemin altinda sislik oldu hemen doktora gittim.doltor bana tükürük bezi iltihaplanmasi dedi ve antibiotik yazdi .ve bir hafta sonra dilimin altinda bisey batiyordu bana tükürük bezimde taslanma oldugunu söyledi .ve doktor tasi aldi
  .ve sislik indi .bir ay sonra sag yüzümde biseyler hisettim doktora gittim iltihaplanmadan lenf bezlerim sismmis .kanimi aldilar sonuclarim güzel cikti .kayseride doktora gittim ordada iyi dediler . Suan ikigün önce sag tarafimdaki dil
  Diliimin altindasislikler olustu limon yedim ve bol su ictim biraz indi .ne yapmam gerekir hocam yardimdi olun bana ne olun tesekkürler

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ağustos 25, 2018

   Zehra Hanım, tükürük bezi taşları bazen çok sayıda olabiliyor. Ağız içinden yalnız bir tanesi alındıysa, kanalın veya bezin içinde kalmış olabilecek taşlar şikayetlerinizin devam etmesinin nedeni olabilir. Bu nedenle günümüzde taşları sialendoskopi ile çıkartıyoruz. Kanal sisteminin içerisini gözlemleyip, geride kalan başka taşlar varsa bunları da görüp çıkartabiliyoruz. Bunun dışında bazen körlemesine yapılan ağız içi yaklaşımlar sonrasında kanal ağzı kapanabiliyor veya darlıklar oluşabiliyor. Şişmeleriniz devam ederse ve eğer çene altı tükürük bezi kanalınızın ağzı tahrip olmamışsa, en başta yapılması gereken sialendoskopik yaklaşımı sizde de uygulayabiliriz.

   cevap
 11. gül  Ağustos 13, 2018

  Hocam ben 9 ay önce RAI tedavisi gördüm. 3 ay önce sol kulak altında şişlik ve ağrı başladı. Şu an ağrı kulak önünde de var. 3 hafta önce de sağ kulak önü ve altı ağrımaya başladı. Öncesinde tarama amaçlı düşük doz RAI verdiler. Bu tedavi şekli taş oluşumuna sebep olur mu. Ya da taş olmasa da bu tedavi tükrük bezlerinde bu tarz ağrılı harabiyetler yapar mı. Yaparsa bu hasar kalıcı mıdır. Hastalarınız arasında RAI tedavisi sonrasında aynı şikayetleri yaşayanlar var mı? Vereceğiniz cevap için çok teşekkür ederim

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ağustos 23, 2018

   Gül Hanım geçmiş olsun, radyo-iyot tedavisi sırasında tükürük bezi ve kanallarında sorunlar oluşabilir. Hasarlar kısmen kalıcı olabilir. Ama kanallarda bölgesel ve genel darlıklar oluşabiliyor, bunlar tükürük akışını engellerse sorun yaratıyor. Şişme ve ağrılarınız devam ederse, kanalları içeriden sialendoskopi ile değerlendirmemiz gerekir. Bu sırada bölgesel darlıklar saptarsak bunları eş zamanlı açıp genişletebiliyoruz. Ben 15 senedir bu konularda çalışıyorum, endişe etmeyin.

   cevap
 12. ASLI  Ağustos 11, 2018

  Hocam merhaba İyi akşamlar babam da tükrük bezi taşı olduğu söylendi üst dişlerinin tamamını çektirmişti bununla birlikte boğaz ksımında şiddetli ağrı ile kulak burun bogaz doktoruna gittiğimizde taş oluştuğunu ameliyat ile alınması gerektiğini söylediler ultrason sonucunda ise tiroid sol lob orta kesimde yaklaşık 7 milimetre çaplı izoekoik nodül izlenmiştir. Her iki juguler bölgede en büyüğü 1 santimetre çapında olmak üzere birkaç adet santral ekojenik yağlı hilusu izlenen lenf nodu mevcuttur diye yazıyor acaba sialendoskopi uygulanabilir mi ? Bir de bu taş oluşumunun diş çekimi ile bir alakası var mı ? Şimdiden teşekkür ederim hocam

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ağustos 12, 2018

   Aslı Hanım, babanızın ultrasonografi raporunda tükürük bezi taşı ile ilgili bir ifade yok. Tiroid bezindeki ve lenf bezlerindeki bulgulardan bahsedilmiş. Babanızın tükrük bezi taşı muayene ve klinik bulgularla teşhis edilmiş olabilir. Tükürük bezi taşlarının diş çekimi ile ilişkisi yoktur. Bu taşları sialendoskopi yöntemiyle yüksek başarıyla çıkartabiliyoruz.

   cevap
 13. ugur  Ağustos 10, 2018

  Hocam merhabalar benimde çene altında sol tarafta taş var 7 mm ulaşmış bunun için tükürük bezini almak istiyorlar tabi ben istemiyorum bunun için yardımcı olabilirsiniz size gelsem ameliyatsız olabilirmi

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Ağustos 12, 2018

   Uğur Bey geçmiş olsun, tükürük bezi endoskopisi (sialendoskopi) ile bu taşları yaklaşık 15 senedir çıkartıyorum. Geldiğinizde bununla ilgili detayları görüşüp tedavinizi planlarız.

   cevap
 14. Turan  Mayıs 30, 2018

  Merhaba hocam annemin tükürük bezlerinde tas tespit edildi ve şah taraftaki tükürük bezi alınmak zorunda kalındı. Bu sefer sol tarafta bas gösteren tas tedaviye yanıt vermiyor gösterdiğimiz doktorlar tükürük bezin alınması gerektiğini söylüyorlar eğer sielandoakopi yöntemiyle alsak bile 2 3 yıl sonra tekrar çıkabileceğini söyledi lütfen yardımcı olun tükürük bezini almadan tedavi etmek mümkün mü bunu nasıl yapabiliriz ?

  cevap
  • Dr. Atilla Şengör  Mayıs 30, 2018

   Turan Bey, ben 14 senedir tükürük bezi taşlarını sialendoskopi yöntemiyle çıkartıyorum. Taşların tekrar oluşma olasılığı çok çok düşüktür. Ayrıca uygulama bitiminde kanal ağzını da geniş bıraktığımız için , sonradan oluşabilecek kırıntılar büyümeden kanaldan atılabiliyor. Lütfen sialendoskopi konusunda deneyimsiz görüşlere itibar etmeyiniz. Nasıl böbrek taşları için böbrek alınmıyorsa, günümüzde tükürük bezi taşları için de tükürük bezini almıyoruz. Umarım Annenize de faydalı oluruz.

   cevap
   • İsa  Ağustos 2, 2018

    Size nasıl ulaşabiliriz doktor bey aynı sorun bizdede var Lütfen iletişim numaranızı yazarmısınız

    cevap
    • Dr. Atilla Şengör  Ağustos 3, 2018

     İsa Bey geçmiş olsun, 02123512401 numarayı aradığınızda Zuhal Hanım randevunuzu oluşturur.

     cevap
   • Turan  Mayıs 30, 2018

    Çok teşekkür ederim hocam sizinle en kısa zamanda iletişime geçeceğim kesin sonuç almak istiyoruz tükürük bezi alınmadan tedavisinin kalıcı olarak sağlanmasını temenni ediyorum hocam ilgi ve alakanız için sonsuz teşekkürlerimi iletirim

    cevap

 Yorum Ekle